Naujienos

Metodinė diena

2022 01 18 / 11:07

2022 m. sausio 28 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ir Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla organizuoja metodinę dieną, skirtą aptarti džiazo ir populiariosios muzikos interpretavimo klausimus. Metodinėje dienoje paskaitas ir atviras pamokas ves lektoriai Romualdas Milašius, Giedrė Kilčiauskienė, Giedrė Rimšaitė ir Andrej Polevikov, dalyvaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ir „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos mokiniai.

METODINĖS DIENOS PROGRAMA

10.00 – 10.20 Metodinės dienos atidarymas
Vita Sasnauskienė, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos direktorė
Liudmila Ikonikova, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos direktorė
Giedrės Kilčiauskienės ir Andrej Polevikov muzikinis sveikinimas

10.20 – 11.00 Džiazinės muzikos stilių raida ir atlikimo bruožai. Fortepijoninio rinkinio „Džiazinės miniatiūros“ pristatymas.
Pranešėjas Romualdas Milašius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Džiazo katedros docentas, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Populiariosios muzikos metodinės grupės mokytojas metodininkas

11.00 – 11.45 Dainos interpretacijos būdai. Atviros populiariosios muzikos vokalo pamokos.
Pamokas veda Giedrė Kilčiauskienė, Vilniaus kolegijos docentė, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Populiariosios muzikos metodinės grupės vokalo mokytoja ir Giedrė Rimšaitė, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Populiariosios muzikos metodinės grupės pirmininkė, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos vokalo mokytoja metodininkė

11.45 – 12.00 Pertrauka

12.00 – 14.00 Džiazo muzikos fortepijonui mokymo(si) aktualijos ir problematika.
Atviros fortepijono pamokos su Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos ir J. Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniais
Pamokas veda Andrej Polevikov, Vilniaus kolegijos lektorius, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos Populiariosios muzikos metodinės grupės mokytojas metodininkas

14.00 – 14.30 Diskusijos ir apibendrinimas