Ugdymas

Metodinės grupės

Konservatorijoje dirba: 89 aukštos kvalifikacijos pedagogai: 11 mokytojų ekspertų, 28 mokytojai metodininkai, 31 vyr. mokytojas, 17 mokytojų ir 9 koncertmeisteriai, iš jų 1 ekspertas, 5 metodininkai,1 vyr. socialinė pedagogė.

Jurgis Aleknavičius meno daktaras, mokytojas metodininkas metodinės grupės pirmininkas
Rita Auksoriūtė mokytoja ekspertė  
Auksė Bakienė mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Liudmila Daunorienė mokytoja ekspertė  
Elle Raaliste mokytoja metodininkė  
Virginija Survilaitė profesorė, mokytoja ekspertė  
Simona Zajančauskaitė-Giedraitė mokytoja  
Natalja Krauter mokytoja metodininkė iliustratorė
Nijolė Vaičiulienė mokytoja iliustratorė

 

Mokiniai mokomi griežti smuiku, altu, violončele, kontrabosu ir gitara. Prie kūrybingo metodinės grupės darbo daug prisidėjo buvę metodinės grupės pirmininkai – T. Šernas, R. Čekuolis, A. Pocius, buvę mokytojai – garsūs Lietuvos solistai: prof. P. Juodišius, prof. S. Sondeckienė, A. Šivickis, A. Deksnys, S. Kuncienė. Mokiniai dalyvauja ir laimi respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, mokytojai organizuoja koncertus ir metodinius seminarus, dalyvauja LMTA rengiamuose projektuose. Styginių instrumentų specializacijos absolventai dirba visuose Lietuvos orkestruose, vaikų muzikos mokyklose, groja tarptautiniame orkestre „Kremerata Baltica“.
Visi styginių instrumentų specializacijos mokiniai dalyvauja kameriniame orkestre. Kamerinis orkestras savo veiklą pradėjo 1973 m., jam vadovavo Laurynas Vakaris Lopas. 1987 m. respublikinėje moksleivių dainų šventės kamerinių orkestrų konkurse konservatorijos orkestras užėmė I-ąją vietą. Dabar orkestrui vadovauja mokytojas Valentinas Kaplūnas.

Violeta Čiūtienė (kanklės) mokytoja metodininkė  
Zigmas Čepulėnas (gitara) mokytojas  
Roma Jaraminaitė (violončelė) mokytoja metodinės grupės pirmininkė
Juozas Mantas Jauniškis mokytojas  
Stasė Kuncienė (altas) mokytoja metodininkė  
Dalia Šešelgienė (smuikas) mokytoja metodininkė  
Onutė Švabauskaitė (violončelė) mokytoja  
Rasa Vosyliūtė-Mickūnienė mokytoja metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Lina Giedraitytė mokytoja koncertmeisterė
Saulė Lapėnaitė mokytoja koncertmeisterė

Muzikos istorijos, teorijos ir kompozicijos metodinė grupė sudaryta sujungus Muzikos teorijos, kompozicijos metodinę grupę su Bendrosios teorijos metodine grupe. Bendrosios teorijos metodinė grupė įkurta 1973 metais. Pirmuoju grupės pirmininku buvo J. Kazlauskas, vėliau – B. Kazlauskienė, I. Mikaliūkštienė, D. Jakienė, A. Dargienė, V. Sakavičienė.
Muzikos teorijos, kompozicijos metodinei grupei vadovavo mokytoja D. Babeckienė. Šiose metodinėse grupėse dirbo žymūs Lietuvos kompozitoriai – V. Paketūras, T. Makačinas, M. Novikas, J. Gaižauskas, J. Kazlauskas ir kiti.
Metodinės grupės mokytojai moko muzikos teorijos, solfedžio, harmonijos, muzikos kūrinių analizės, muzikos istorijos, kompozicijos, kompiuterinių muzikos technologijų dalykų. Konservatorijos mokiniai sėkmingai laiko mokyklinį muzikologijos egzaminą ir tęsia mokslus Lietuvos ir užsienio aukštosiose muzikos mokyklose.

Violeta Bogucevičienė mokytoja  
Aušra Dargienė (Muzikos teorija, harmonija, muzikos kūrinių analizė) vyr. mokytoja  
Renata Deltuvienė Bakutė (Solfedžio) mokytoja ekspertė  
Jurgis Jarašius mokytojas  
Ričardas Kabelis (Kompozicija) LMTA profesorius, mokytojas  
Agnė Agnetė Mažulienė mokytoja  
Irena Mikaliūkštienė (Solfedžio, muzikos teorija, harmonija) vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininkė
Vitalija Sakavičienė (Lietuvių muzikos istorija, šiuolaikinė muzikos istorija, harmonija, muzikos kūrinių analizė) vyr. mokytoja  
Aistė Vaitkevičiūtė (Visuotinė muzikos istorija, kompiuterinės muzikos technologijos) mokytoja metodinės grupės pirmininko pavaduotoja

Ši metodinė grupė puoselėja iškilių praeities pedagogų vokalinio meno tradicijas. Jaunuosius dainininkus ruošė tokios ryškios asmenybės, kaip ilgametis mokyklos direktorius A. Karosas, pedagogai: L.Norvaiša, I.Kavoliūnas, R.Matijošaitienė, K. Gutauskas, S. Vasiliauskienė, O. Kavaliauskienė, ilgametės metodinės grupės pirmininkės: A. Petrulienė ir T. Kornejeva, pedagogai: N. Palėjytė, T. Slankauskaitė, J. Armalis, A. Mikalauskaitė, J. Haškerytė-Misikienė, A. Aassalu-Karnavičienė ir kt. Mokykloje mokėsi scenos žvaigždės: V. Noreika, V. Daunoras, I. Zelenkauskaitė -Brazauskienė, A. Krikščiūnaitė, B. Tamašauskas, J. Stupnianek, E. Navickaitė, D. Stumbras, E. Davidovičius, K. Bondarenka, A. Buškevičiūtė, E. Gancevska, J. Sakalauskas. Absolventai garsina Lietuvą besimokydami: Londono, Gdansko, Peterburgo, Varšuvos ir Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Dainavimo specializacijos moksleiviai aktyviai dalyvauja mokyklos ir respublikos kultūriniame gyvenime, respublikiniuose ir tarptautiniuose vokalistų konkursuose. šalia solinio dainavimo, moksleiviai mokomi sceninio parengimo, ansamblinio dainavimo.
Choras savo veiklą pradėjo nuo mokyklos įkūrimo pradžios, 1940 metų. Įvairiais mokyklos gyvenimo laikotarpiais mišriam chorui yra vadovavę tokie žymūs chorvedžiai, kaip K. Kaveckas, V. Rovda, A. Jozėnas, L. Abarius, P. Gasiūnas, J. Kavaliauskas, J. Talžūnas, L.V. Lopas, D. Sverdiolas, E. Sapranavičius, R. Songaila. Ilgą laiką mokykloje gyvavo ir merginų choras, kuriam vadovavo P. Bagdonavičius, V. Tauragienė, A. Celiešius, R.Gilienė.
Nuo 2006 m. konservatorijos mišriam chorui vadovauja R. Gilienė, chormeisterė V. Skapienė, koncertmeisterė J. Kalinaitė. Choras, konkursuose, festivaliuose ir dainų šventėse ne kartą iškovojęs prizines vietas, jungia ne tik choro dirigavimo, bet ir solinio dainavimo, muzikos teorijos, kompozicijos, vargonų ir fortepijono specialybių mokinius.

Irena Brazauskienė mokytoja metodininkė  
Renata Gilienė mokytoja ekspertė metodinės grupės pirmininkė
Natalja Krauter mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Liutauras Navickas mokytojas metodininkas  
Valerija Skapienė mokytoja ekspertė  
Nijolė Vaičiulienė mokytoja  
Janina Kalinaitė vyr. mokytoja koncertmeisterė
Elina Maslakova mokytoja koncertmeisterė
Kristina Tuinylienė mokytoja metodininkė koncertmeisterė

Metodinė grupė įkurta 1981-aisiais metais. Mokiniai mokomi groti įvairiais pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais, skambinti fortepijonu, dainuoti. Daug jėgų metodinei grupei atidavė jos įkūrėjas T. Saldauskas, prie jos puoselėjimo prisidėjo R. Milašius. Metodinės grupės mokytojai ir mokiniai nuolat koncertuoja, kartu su Vilniaus kolegijos studentais dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose ir projektuose, organizuoja seminarus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Vienas įsimintiniausių renginių – populiariosios muzikos specializacijos absolvento J. Jurkūno miuziklo „Aidas ir Aida“ pastatymas Jaunimo teatre.
Populiariosios muzikos metodinėje grupėje susiformavo senos „demokratinių“ muzikos žanrų tradicijos, kurias čia puoselėjo dirbę mokytojai ir mokiniai: B. Gorbulskis, L. Šaltenis, M. Novikas, V. Ganelinas, T. Saldauskas, D. Pulauskas, V. Labutis, S. Sasnauskas, N. Malūnavičiūtė, P. Meškėla, I. Starošaitė, Ž. Žvagulis ir kt. Apie jų koncertus užsienio ir Lietuvos spaudoje rašoma kaip apie aukščiausio lygio renginius, kuriais minėti muzikantai ryškiai išsiskiria tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, įrašinėja kompaktines plokšteles, ruošia įrašus LRT ir kitose TV.
Mūsų absolventai – Lietuvoje garsių ansamblių: „Blues Makers“, „Road Band“, „Rojaus tūzai“, „Pelenai“, „Empti“, „Saulės kliošas“, „Jazzy beat“, „Tune up“, „Pieno lazeriai“ dalyviai ir solistai.

Diana Anisko (vokalas) mokytoja  
Dainius Didžiulis (gitara) vyr. mokytojas  
Saulius Didžiulis (ansamblinis muzikavimas) mokytojas  
Ramūnas Jasutis mokytojas  
Justė Kazakevičiūtė mokytoja  
Giedrė Kilčiauskienė (vokalas) mokytoja  
Jan Maksimovič (saksofonas) mokytojas  
Kęstutis Pavalkis mokytojas  
Andrej Polevikov (fortepijonas) mokytojas metodininkas  
Giedrė Rimšaitė (vokalas) mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininkė
Sergejus Sopelevas Vysocki (bos.gitara) mokytojas metodininkas  
Greta Šimkutė (vokalas) mokytoja metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Vytis Vainilaitis mokytojas  
Saulius Didžiulis mokytojas koncertmeisteris
Leonidas Mieldažis mokytojas koncertmeisteris
Kęstutis Pavalkis mokytojas koncertmeisteris
Paulius Zdanavičius mokytojas koncertmeisteris

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializacijos mokiniai mokomi groti pasirinktu instrumentu, dalyvauja kameriniuose ansambliuose, pučiamųjų instrumentų orkestre, diriguoja, instrumentuoja. Metodinėje grupėje dirbę garsūs pedagogai A. Baužinskas, E. Brazauskas, A.Armonas, V. Dzevočka, A. Pupkevičius, Z. Juozapavičius, T. Adomavičius yra daug prisidėję prie puikių mokinių pasiekimų, ryškios jų kūrybinės ir koncertinės veiklos. šios tradicijos gyvos ir šiandien.
Dabar metodinėje grupėje mokiniai mokomi pūsti fleitą, obojų, klarnetą, saksofoną, fagotą, trimitą, valtorną, tromboną, tūbą. Yra mušamųjų klasė. Mūsų pūtikai tampa laureatais ir diplomantais  respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, buvę mokiniai dirba visuose Lietuvos orkestruose.
Metodinės grupės mokytojų veikla taip pat įvairi: 1986 m. suorganizuotas I-asis respublikinis ansamblių konkursas, 1998 m., 1999 m. – respublikiniai pūtikų seminarai. Mokytojai D.Pocius , A.Stasiulis, A.Valatkevičius, T.Vaičiulis, M.Rarivanas, T.Kulikauskas, N.Martinaitis, Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos, Nacionalinio Operos ir Baleto teatro, Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos Orkestro artistai, respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijų nariai.

Tomas Kulikauskas (mušamieji instrumentai) mokytojas  
Nerijus Martinaitis (birbynė) mokytojas ekspertas  
Dainius Pocius (klarnetas) mokytojas ekspertas metodinės grupės pirmininkas
Mindaugas Rarivanas (tūba) mokytojas metodininkas  
Audrius Stasiulis (trombonas) mokytojas ekspertas metodinės grupės pirmininko pavaduotojas
Tomas Vaičiulis (trimitas) mokytojas metodininkas  
Arvydas Valatkevičius (valtorna) mokytojas metodininkas  
Danga Kraujalienė vyr. mokytoja koncertmeisterė

Metodinėje grupėje dirba 7 mokytojai. Tradicijos, pradėtos metodinės grupės pirmininkių E. Kalesevičiūtės, E. Žaidienės, D. Pilikauskienės, toliau buvo kūrybingai plėtojamos L.Narutavičienės ir I.Paberžienės. Bendrojo fortepijono dalyką dėstė mokytojos: J. Maslinskaja, G.Kerienė, G.Šteinbuk, L. Zalmanova, D.Garalevičienė, R. Veličkaitė, S.Vaškelaitienė, B.Tubinytė-Merlo, G.Kaplan, G.Klimienė, E.Gustaitė. Skambinti fortepijonu mokomi visų specializacijų mokiniai, todėl ryšių su kitomis disciplinomis plėtojimas yra vienas pagrindinių uždavinių. Ypač daug dėmesio skiriama akompanavimui, ansambliniam grojimui, skatinama mokinių saviraiška, ugdomi atlikėjų gebėjimai.

Metodinės grupės mokytojos glaudžiai bendradarbiauja su LMTA Bendrojo fortepijono katedra, kasmet organizuojami jungtiniai LMTA studentų ir Konservatorijos mokinių koncertai.

Rengiami tarptautiniai ir mokyklų bendradarbiavimo projektai, organizuojamos metodinės dienos, meistriškumo pamokos. Tradiciniai kasmetiniai koncertiniai projektai „Šv. Kalėdų belaukiant“, „Muzikuoja abiturientai“ yra ypač mėgstami mokinių, susilaukia didelio bendramokslių dėmesio ir palaikymo.

Daiva Basienė vyr. mokytoja  
Judita Ganusauskienė mokytoja metodininkė  
Janina Kalinaitė vyr. mokytoja  
Danga Kraujalienė vyr. mokytoja  
Saulė Lapėnaitė vyr. mokytoja  
Irina Paberžienė vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Kristina Tuinylienė mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininkė

 

Bendrojo ugdymo metodinei grupei nuo 1948 m. vadovavo J. Šimkus, čia dirbęs 43 metus, dėstęs fiziką ir matematiką. Vėliau vadovavimą perėmė mokytoja L.Paukštienė, P.Augustinavičius, D.Babeckienė. Čia dirbo puikūs pedagogai – Valerija Mockienė (lietuvių k.), T. Končienė (vokiečių k.), A. Šlaustienė (anglų k.) ir kt.
Bendrojo ugdymo dalykų mokoma pagal Bendrąsias ugdymo programas. Palaikomi dalykų ryšiai ir su muzikinėmis disciplinomis. Metodinės grupės pirmininkė padeda mokytojams integruoti muzikinius dalykus į bendrojo ugdymo dalykų programas. Tuo joms suteikiama savitumo, o mokiniams – įdomesnių ir turiningesnių bendrojo ugdymo dalykų pamokų.
Metodinės grupės iniciatyva puoselėjamos ilgametės konservatorijos tradicijos: šimtadienio, paskutinio skambučio, Mokytojo dienos šventės, kalbų diena, ir kt.

Laurynas Alinauskas (chemija) mokytojas  
Juozas Banionis (matematika) docentas, vyr. mokytojas  
Armen Barsamyan (anglų k.) mokytojas ekspertas  
Rimantas Dūda (fizinis parengimas) mokytojas metodininkas  
Rasa Gelčienė (etika) mokytoja metodininkė  
Lina Grigonienė (fizinis parengimas) mokytoja metodininkė  
Erika Kišūnienė (prancūzų k.) mokytoja metodininkė  
Diana Lavrinovič (anglų k.) mokytoja  
Rita Matulienė (lietuvių k.) mokytoja metodininkė metodinės grupės pirmininkė
Virginija Mikulėnienė (geografija) vyr. mokytoja  
Laima Marija Paukštienė (fizika) vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Teresa Radvilienė (rusų kalba) mokytoja  
Nomeda Sindaravičienė (vokiečių kalba) mokytoja  
Lina Šiškauskienė (informacinės technologijos) mokytoja metodininkė  
Justinas Šukaitis (šiuolaikiniai menai) mokytojas  
Anžela Tamašiūnienė (matematika) vyr. mokytoja  
Mindaugas Tamošaitis (istorija, pil. pagr.) daktaras, mokytojas ekspertas  
Algirdas Vagrys (tikyba) vyr. mokytojas  
Solgita Vaitiekūnienė (lietuvių k.) vyr. mokytoja  
Gražina Valančienė (biologija) vyr. mokytoja  

 

Laurynas Alinauskas mokytojas  
Rasa Gelčienė mokytoja metodininkė  
Virginija Survilaitė profesorė, mokytoja ekspertė  
Anžela Tamašiūnienė vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininko pavaduotoja
Mindaugas Tamošaitis daktaras, mokytojas ekspertas
Gražina Valančienė vyr. mokytoja metodinės grupės pirmininkė

Choras

Choras savo veiklą pradėjo nuo mokyklos įkūrimo pradžios, 1940 metų. Įvairiais mokyklos gyvenimo laikotarpiais mišriam chorui yra vadovavę tokie žymūs chorvedžiai, kaip K. Kaveckas, V. Rovda, A. Jozėnas, L. Abarius, P. Gasiūnas, J. Kavaliauskas, J. Talžūnas, L.V. Lopas, D. Sverdiolas, E. Sapranavičius, R. Songaila. Ilgą laiką mokykloje gyvavo ir merginų choras, kuriam vadovavo P. Bagdonavičius, V. Tauragienė, A. Celiešius, R.Gilienė.
Nuo 2006 m. konservatorijos mišriam chorui vadovauja R. Gilienė, chormeisterė V. Skapienė, koncertmeisterė J. Kalinaitė. Choras, konkursuose, festivaliuose ir dainų šventėse ne kartą iškovojęs prizines vietas, jungia ne tik choro dirigavimo, bet ir solinio dainavimo, muzikos teorijos, kompozicijos, vargonų ir fortepijono specialybių mokinius. Nuo 2005 m. choro dirigavimo metodinę grupę papildė vargonų specializacijos mokiniai ir mokytojai. Vargonų metodinės grupės įkūrimo iniciatorius buvo prof. L. Digrys, jis vėliau savo pradėtą darbą ir vadovavimą metodinei grupei perdavė D. Sverdiolui. Šis pedagogas mokyklai sumeistravo vargonus. 

Liaudies instrumentų orkestras

Liaudies instrumentų orkestrą konservatorijoje 1956 m. pradėjo burti birbynės pedagogas Valentas Leimontas. Tai buvo pirmasis toks orkestras Lietuvos muzikos mokyklose. Orkestro disciplina jungė besimokančius visose trijose specialybėse. Akordeonistai pūtė skudučius, lumzdelius, grojo kontrabosinėmis kanklėmis, birbynėmis, skrabalais. Orkestro dalyvių skaičius siekė iki trisdešimties žmonių. Orkestras turėjo puikius vadovus – A. Vyžintą, A. Smolskų, A. Jonušą, A. Puodžiuką, V. Mikutavičių, Ritą Auksoriūtę su kurių pagalba ne kartą yra tapęs Respublikinių Dainų švenčių, Liaudies instrumentų orkestrų konkursų laureatu.
Šiandien, nesant dideliam besimokančiųjų skaičiui, mokiniai muzikuoja liaudies instrumentų ansamblyje, kuriam vadovauja mokytoja Violeta Čiūtienė.

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Pirmasis Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos orkestro organizatorius ir vadovas buvo J. Karosas. Šalia styginių instrumentų, plečiant repertuarą, atsirado ir pučiamieji instrumentai. Metodinei grupei augant ir stiprėjant, pučiamųjų orkestras pradėjo savarankišką veiklą. Jam vadovavo garsūs muzikantai: A. Armonas, V. Skripkauskas, J. Manžuch, A. Imbrasas. Nuo 1993 m. orkestrui vadovauja A. Kučinskas. Šio energingo, veiklaus, kūrybingo vadovo dėka orkestras išgarsėjo ir pelnė laurų Lietuvoje ir užsienyje: 1999 m. ir 2003 m. – Vokietijoje, 2002 m. ir 2004 m. – Čekijoje, 2005 m. – Lenkijoje. 2002 m. orkestras tapo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato nugalėtoju. Orkestras – nuolatinis įvairių Dainų švenčių, „Gaudeamus“ ir kitų festivalių dalyvis, įrašo kūrinius Lietuvos radijuje, leidžia garsajuostes. 2010 metais orkestras apdovanotas „Aukso Paukšte“.

Bigbendas

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bigbendą 1984 m. įkūrė Estrados skyriaus vedėjas Teisutis Saldauskas. 1986 m. pavasarį bigbendas jau dalyvavo tarptautiniame džiazo festivalyje „Birštonas Jazz“. Tuo metu konservatorijos bigbendas aktyviai reiškėsi Lietuvos muzikiniame gyvenime. Įvykus mokokymo įstaigos reorganizacijai, bigbendo veikla nutrūko.
2012 m. rudenį Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos bigbendas buvo atkurtas. Vadovauti pakviestas konservatorijos absolventas, turintis didelę orkestro vadovo patirtį, pirmosios bigbendo sudėties dalyvis, Eugenijus Vedeckas. Per tą laiką bigbendas jau dalyvavo tarptautiniuose džiazo festivaliuose: „Kaunas Jazz“, „Flora Jazz“, Vokietijoje vykusiame festivalyje „EUROPA-Schule“ bei kituose renginiuose. 2014 m. buvo surengtas jubiliejinis bigbendo koncertas, kurį trasliavo LRT.