Pagalba mokiniui

Ugdymas karjerai

Darbo grupė

Koordinatoriai:
  • Natalija Sabinienė – socialinė pedagogė
Nariai:
  • Solgita Vaitiekūnienė – lietuvių klb. ir literatūros vyr. mokytoja
  • Skirmantė Barasienė – bibliotekos vedėja
  • Inta Razmaratė – psichologė

Karjeros paslaugų tikslas:

  • teikti Konservatorijos mokiniams karjeros paslaugas (karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijas (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti);
  • įgyvendinti Ugdymo karjerai programą Konservatorijoje;
  • organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą Konservatorijoje.

Naudingos nuorodos

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ www.mukis.lt
INFORMACIJA APIE STUDIJAS http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt/ studiju-programos/
KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMAS http://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciavimas/
BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE www.lamabpo.lt
STUDIJOS UŽSIENYJE http://ec.europa.eu/ploteus/lt/home/
http://www.kalba.lt
http://www.kastu.lt
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/
DARBO IEŠKA https://www.ldb.lt
http://www.cv.lt
http://www.cvonline.lt
http://www.cvmarket.lt
http://www.cvbankas.lt
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai