Pagalba mokiniui

Vaiko geroves komisija

Komisijos pirmininkė – Violeta Čiūtienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Rita Auksoriūtė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.
Sekretorė – Anžela Tamašiūnienė, matematikos vyresnioji mokytoja.

Nariai: Inta Razmaratė, psichologė;
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė;
Violeta Bogucevičienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Gražina Valančiene, biologijos vyresnioji mokytoja;
Sigita Skripkauskienė, bendrabučio auklėtoja.

Vaiko gerovės komisijos (VGK) lankstinukas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas