Naujienos

Svarbi informacija

2020 05 08 / 12:30

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija

Ugdymo proceso organizavimas gegužės-birželio mėnesiais
(Metodinės Tarybos posėdžio, vykusio š.m. balandžio 29 d.nutarimas, protokolas MT-2)

I-II-III klasių mokiniai privalo atsiskaityti už bendrojo ugdymo dalykų ir muzikinių grupinių irindividualių dalykų, kurių egzamino nelaiko, pusmečio medžiagą, o mokytojai išveda II pusmečio ir metinį pažymius iki š.m. gegužės 30 dienos.
I-II-III klasių mokiniai privalo atsiskaityti už muzikinių grupinių ir individualių dalykų, kurių egzaminą laiko, pusmečio medžiagą, o mokytojai išveda II pusmečio pažymį iki š.m. gegužės 22 dienos.Metinį pažymį mokytojai išvedapo egzamino iki š.m. gegužės 30 dienos.
******************************

I-II-III kl. mokiniai laiko egzaminus nuotoliniu būdu š.m. gegužės 22-30 dienomis:

I kl. – atlikėjo raiškos, muzikos teorijos
II kl. –atlikėjo raiškos, visuotinės muzikos istorijos
III kl. –atlikėjo raiškos, bendrojo fortepijono, visuotinės muzikos istorijos

*Mokinys daro atlikėjo raiškos, bendrojo fortepijono egzamino programos garso ir vaizdo įrašą, kurį siunčiam okančiam mokytojui. Direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įrašą išklauso ir įvertina programos atlikimą.
*Muzikos teorijos, visuotinės muzikos istorijos egzaminus mokytojai vykdo nuotoliniu būdu. Direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vertina mokinio atliktas egzamino užduotis.

******************************

IV klasės mokiniai atsiskait ouž bendrojo ugdymo ir muzikinių grupinių ir individualių dalykų medžiagą ir gauna II pusmečio ir metinį įvertinimus iki š.m. gegužės 22 dienos imtinai.

IV KL. BAIGIAMIEJI MUZIKINIAI EGZAMINAI vyks nuo š.m. birželio 8 d. pagal sudarytą grafiką (jis bus paskelbtas vėliau).
*Baigiamieji muzikiniai egzaminai vyks Konservatorijos salėje.
*Atlikėjo raiškos baigiamojo egzamino metu bus daromas garso ir vaizdo įrašas.
*Nuo š.m. gegužės 25dienos pagal sudarytą repeticijų grafiką bus sudaryta galimybė parepetuoti salėje su koncertmeisteriu ir mokytoju, užtikrinant visus saugumo reikalavimus.Į mokyklos pastatą būsite įleidžiami tik nurodytu laiku ir užsibūsite nurodytą laiką.

IV KL. VALSTYBINIAI IR MOKYKLINIAI BRANDOS EGZAMINAI vyks nuo š.m. birželio 22 d.

******************************
I-II-III klasių mokiniams birželio 1-18 d.d. vyks individualios ir/ar grupinės konsultacijos.
IV klasės mokiniams gegužės 25 – birželio 18 d.d. vyks individualios ir/ar grupinės konsultacijos.

******************************

TAMO dienynas II pusmečio ir metinio įvertinimui išvesti bus atidarytas:

*IV klasės gegužės 18 –22 d.d.;
*I-II-III klasių gegužės 25-31 d.d.

Kilus klausimams skambinti tel. 865213721; 865213685; 865213734;
rašyti el.paštu: rita.auksoriute@konservatorija.lt
irena.mikaliukstiene@konservatorija.lt
violeta.ciutiene@konservatorija.lt

LIKIME SVEIKI!!!!