Bendrojo fortepijono metodinės grupės mokinių koncertas "DIDYSIS ASTOR PIAZZOLLA"