Nuotolinis bendrojo fortepijono metodinės grupės abiturientų koncertas