Stygynių instrumentų kamerinio orkestro koncertas „Serenados ir šokiai“