Ugdymas

Abiturientai

2022 m. 25 abiturientai baigę Konservatoriją. 60 proc. (15 iš 25) Konservatorijos abiturientų sėkmingai įstojo mokytis į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 15 abiturientų:
LMTA – 5
Vilniaus Universitetas – 2
Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 1
Vytauto Didžiojo universitetas – 1
SMK Aukštoji mokykla – 1
Vilniaus dizaino kolegija – 1
Riomerio universitetas – 2
Kauno kolegija – 2

2020-2021 m.m. 74,3 proc. (26 iš 36) Konservatorijos abiturientų sėkmingai įstojo mokytis į Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas.

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 22 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 17
Vilniaus dailės akademija -1
VGTU-2
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija – 2

Užsienio aukštosios mokyklos – 4
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy (Lenkija) -1
Prince Clause Conservatoire, Groningen (Nyderlandai) – 1
Hochschule für Musik Karlsruhe (Vokietija) – 1
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Vokietija) – 1

2019-2020 m.m. Konservatorijos 90 proc. (27 iš 30) abiturientų sėkmingai įstojo mokytis į Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas.

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 24 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 16
Vytauto Didžiojo universitetas – 1
VGTU-2
Vilniaus kolegija – 3
Vilniaus Socialinių mokslų kolegija – 1
M. Riomerio universitetas – 1

Užsienio aukštosios mokyklos -3
VIA University College ( Honsens, Denmark ) -1
Solent University (( Southampton ( Anglija ) – 1
Koninklijk Conservatorium ( Hague, Netherlands ) – 1

2018-2019 m.m. 27 abiturientai (iš 33 mokinių, gavusių atestatus ) tęsia studijas aukštosiose mokyklose (73 proc.).4 abiturientai iš 2017-18 m.m. laidos taip pat įstojo į LMTA.

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 23 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 18
Vytauto Didžiojo universitetas – 2
Vilniaus kolegija – 1
Vilniaus verslo kolegija – 1
Vilniaus universitetas – 1

Užsienio aukštosios mokyklos – 4 abiturientai:
British and Irish Modern Music (BIMM) – 2
Trinity Laban Conservatoire of Music – 1
Coventry music (Anglija) – 1

2018 m. 28 abiturientai, baigę Konservatoriją (iš 38), toliau tęsia studijas aukštosiose mokyklose (73,7 proc. nuo gavusių atestatus).

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 22 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 11
Vytauto Didžiojo universitetas – 6
Vilniaus kolegija – 2
Vilniaus universitetas – 2
Vilniaus dailės akademija – 1
Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Lietuvos kario savanorio tarnyba – 1

Užsienio aukštosios mokyklos –6 abiturientai:
Conservatorium Groningen Olandija – 2
Uiversity of West London D. Britanija – 2
Middlesex universitetas D.Britanija -1
Prince Claus Conservatoire Groningen,Olandija-1

2017 m. 30 abiturientų baigę Konservatoriją (iš 34) toliau studijuoja aukštosiose mokyklose (88,2 proc. nuo gavusių atestatus).

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 25 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 14
Vilniaus universitetas – 3
Vytauto Didžiojo universitetas – 2
Vilniaus kolegija – 3
Lietuvos edukologijos universitetas – 1
Dailės akademija – 1
Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Lietuvos kario savanorio tarnyba – 1

Užsienio aukštosios mokyklos – 5 abiturientai:
Krokuvos akademija, artistinė edukacija muzikos sferoje – 1
Anglijos aukštoji mokykla BIMM (British irish modern music institute) – 1
Saarbruckeno aukštoji mokykla, Vokietija – 1
Varšuvos Frederiko Šopeno muzikos universitetas, vokalas ir aktorystė – 1
Gdansko Stanislovo Moniuškos muzikos akademija, Lenkija – 1

2016m. 23 abiturientai baigę Konservatoriją (iš 38) toliau studijuoja aukštosiose mokyklose, 4 abiturientai mokosi profesinėse mokyklose.

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 18 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 13
Vilniaus kolegija – 3
Lietuvos edukologijos universitetas – 2

Užsienio aukštosios mokyklos – 5 abiturientai:
JK Bretfordo konservatorija – 1
Škotija – Karališkoji konservatorija – 2
Groningeno (Olandija) Hanze universiteto Princo Klauso konservatorija, džiazo skyrius (saksofonas) – 2

2015m. 25 abiturientai baigę Konservatoriją (iš 30) toliau studijuoja aukštosiose mokyklose (89,7 proc. nuo gavusių atestatus), 1 abiturientas mokosi automechanikos ir verslo mokykloje.

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 23 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 14
Vilniaus kolegija– 2
Kauno Vytauto Didžiojo universitetas – 2
Vilniaus universitetas, muzikos terapija – 1
Lietuvos edukologijos universitetas – 2
Vilniaus Gedimino technikos universitetas -1
Vilniaus technologijų dizaino kolegija -1

Užsienio aukštosios mokyklos – 2 abiturientai:
Hagos karališkoji akademija – 2

2014m. 27 abiturientai baigę Konservatoriją (iš 34) toliau studijuoja aukštosiose mokyklose (79,4 proc. nuo gavusių atestatus), 2 abiturientai mokosi profesinėse mokyklose

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 24 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 12
Vilniaus kolegija – 5
Vytauto Didžiojo universitetas – 1
Vilniaus universitetas – 1
Kauno kolegija – 2
Aleksandro Stulginskio universitetas – 1
Kazimiero Simonavičiaus universitetas – 1
VGTU – 1

Užsienio universitetai arba aukštosios mokyklos – 3 abiturientai:
Londono WEST University – 1
Marijos Sklodovskos – Curie universitetas (Lenkija) – 1
Belgijos AM – 1

2013m. 34 abiturientai baigę Konservatoriją (iš 48) toliau studijuoja aukštosiose mokyklose (70,8 proc. nuo gavusių atestatus), 1 abiturientas mokosi profesinėje mokykloje

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 30 abiturientų:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 18
Lietuvos edukologijos universitetas – 5
Vytauto Didžiojo universitetas – 3
Vilniaus kolegija – 3
Kauno technologijos universitetas -1 (muzikinės technologijos)

Užsienio universitetai arba aukštosios mokyklos – 4 abiturientai:
Sankt Peterburgo konservatorija – 1
Berklio koledžas – 1
Ispanijos Malagos konservatorija – 1
Vokietijos AM – 1

2012m. 37 abiturientai baigę Konservatoriją (iš 44) toliau studijuoja aukštosiose mokyklose (84,1 proc. nuo gavusių atestatus), 2 abiturientai mokosi profesinėse mokyklose

Lietuvos universitetai arba aukštosios mokyklos – 34 abiturientai:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija – 17
Vilniaus kolegija – 5
Klaipėdos universitetas – 3
Vytauto Didžiojo universitetas – 2
Lietuvos edukologijos universitetas – 2
Vilniaus Universitetas – 2
Panevėžio kolegija – 1
Socialinių mokslų kolegija – 1
Vilniaus dizaino kolegija – 1

Užsienio universitetai arba aukštosios mokyklos – 3 abiturientai:
Poznanės J.Padereckio muzikos akademija – 1
Rusijos AM – 1
Olandijos AM – 1