Ugdymas

Ugdymas

Brandos egzaminai ir PUPP

Brandos egzaminai 2022–2023 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE 2022-2023 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas dar nėra Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai Valstybinių brandos egzaminų kriterinio...

Abiturientai

Pasiekimai

Metodinės grupės

Konservatorijoje dirba: 89 aukštos kvalifikacijos pedagogai: 11 mokytojų ekspertų, 28 mokytojai metodininkai, 31 vyr. mokytojas, 17 mokytojų ir 9 koncertmeisteriai, iš jų 1 ekspertas, 5 metodininkai,1 vyr. socialinė pedagogė.

Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2022/2023 mokslo metais: Konservatorija - moderni, atitinkanti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus, demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį bei išlaikantį tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save...