Ugdymas

Ugdymas

Ugdymo turinio atnaujinimas

1. Ugdymo turinio atnaujinimas uta 2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai dkm 3. Mokytojams apie kompetencijas  mak 4. Pamokos planavimas pagal atnaujintas programas papap 5. Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) tauta 6. Konservatorijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių...

Kolektyvai

 

Brandos egzaminai ir PUPP

Brandos egzaminai 2022–2023 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE 2022-2023 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-BE-APRASAS Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo...

Abiturientai

Mokytojai

Konservatorijoje dirba 89 aukštos kvalifikacijos pedagogai: 11 mokytojų ekspertų, 28 mokytojai metodininkai, 31 vyr. mokytojas, 17 mokytojų ir 9 koncertmeisteriai, iš jų 1 ekspertas, 5 metodininkai,1 vyr. socialinė pedagogė.

Neformalus ugdymas

Informacija ruošiama...

Pasiekimai

Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2023/2024 mokslo metais: Konservatorija - moderni, atitinkanti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus, demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį bei išlaikantį tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save...