Priėmimas

Priėmimo tvarkos aprašas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-552
„DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
http://konservatorija.lt/wp-content/uploads/2017/05/2019priemipavalSMSM02-15.pdf
EGZAMINO MOKYTIS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMĄ Į VILNIAUS JUOZO TALLAT- KELPŠOS KONSERVATORIJĄ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS http://konservatorija.lt/wp-content/uploads/2017/05/Stoj.Tvarka.2019.pdf