Informacija

Priėmimas į darbą

Norinčius dirbti Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje prašome siųsti dokumentus el. paštu personalas@konservatorija.lt iki rugpjūčio 21 d.
Aptarimas rugpjūčio 25 d. Apie rezultatus pranešime per 2 darbo dienas po aptarimo.

Reikalingi dokumentai:

  • asmens dokumentas,
  • CV,
  • aukštąjį išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (jei baigta užsienio aukštoji mokykla, reikalinga ir SKVC pažyma dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo (daugiau informacijos žr. https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/kreiptis/dokumentai),
  • pedagoginę kvalifikaciją / kvalifikacinę kategoriją patvirtinantys dokumentai,
  • pedagoginį darbo stažą patvirtinantys dokumentai.

Primename, kad mokyklose dirbantys darbuotojai yra profesinės rizikos veiksnių aplinkoje, kuriems privalomas išankstinės ir periodinės medicininės apžiūros ir įdarbinimo metu būtina pateikti pažymą (asmens medicininę knygelę) apie sveikatos patikrą.


Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško
socialinio pedagogo (1 etatas – 36 val per savaitę)

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 7,99 (1 etatui darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1446,19 Eur)

Mokyklos socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo:
1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją;
2. įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
3. baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;
4. įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
5. kuris buvo priimtas į darbą į socialinio pedagogo pareigas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir atitinkantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusius Socialinio pedagogo kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1667 „Dėl Socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“.

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas Pareigybės aprašymas

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško
bendrabučio auklėtojo (1 etatas – 32 val. per savaitę)

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,9 (1 etatui darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1067,90 Eur).


Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško bendrojo ugdymo mokytojų (pareigybės lygis – A2):
užsienio kalbos (anglų) mokytojo (12 kontaktinių val. per savaitę)
užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo (7 kontaktinės val. per savaitę)
užsienio kalbos (rusų) mokytojo (7 kontaktinės val. per savaitę)


Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško muzikinio ugdymo mokytojų (pareigybės lygis – A2):

Metodinė grupė Mokytojo specializacija Kontaktinių valandų skaičius per savaitę
Orkestras 4
Fortepijono Atlikėjo raiška (fortepijonas)
Liaudies instrumentų ir akordeono Atlikėjo raiška (akordeonas)
Muzikos teorijos ir kompozicijos Džiazo harmonija 2
Džiazo istorija 1
Visuotinė muzikos istorija 9
Populiariosios muzikos Atlikėjo raiška (mušamieji)
Atlikėjo raiška (garso režisūra) 2
Garso įrašų technika 1
Kompiuterinės muzikos technologijos 1
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų Atlikėjo raiška (mušamieji instrumentai)
Styginių instrumentų Atlikėjo raiška (violončelė) 4
Ansamblis

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško

projektų vadovo (1 etatas – 40 val. per savaitę)

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,3 (1 etatui darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1140,30 Eur).

Projektų vadovo pareigybės aprašymas Pareigybės aprašymas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto
dirbti Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje 0,13 etato

Į šias pareigas pretenduojantis asmuo privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą arba medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Daugiau informacijos:

Asta Nenartavičienė
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
Mokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vedėja
Mob. 8 652 10707
El.p. asta.nenartaviciene@vvsb.lt