Informacija

Priėmimas į darbą

 


Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško
fizikos mokytojo
darbui nuo 2024 m. rugsėjo 1 dienos.

Darbo krūvis – 0,5 etato.
Pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficiento dydis nuo 1,0979 iki 1,4358 (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).
Dokumentus (išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; gyvenimo aprašymas (CV); pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija; pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija; darbo stažą patvirtinančio dokumento kopija) siųsti el. paštu
personalas (eta) konservatorija.lt iki 2024 m. birželio 18 dienos.
Numatomas pokalbių dėl darbo laikas 2024 m. birželio 19 d. (gali keistis, informuosime el. paštu).Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija ieško
apskaitą tvarkančio specialisto (atsakingo už darbo užmokestį)
darbui nuo 2024 m. rugpjūčio 1 dienos.

Darbo krūvis – 1 etatas (40 valandų per savaitę).
Darbo sutartis – terminuota (1 metai).
Pareigybei nustatyta pareiginė alga nuo 1730 iki 1820 (priklauso nuo išsilavinimo ir darbo stažo).
Dokumentus (išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija; gyvenimo aprašymas (CV); darbo stažą patvirtinančio dokumento kopija) siųsti el. paštu personalas (eta) konservatorija.lt iki 2024 m. birželio 15 dienos. Atrankos būdas – testas žodžiu. Pokalbių dėl darbo laikas numatomas 2024 m. birželio 18 d. (gali keistis).
Darbo funkcijos:

 • laikytis teisės aktais ir mokyklos vidaus dokumentais numatytų buhalterijos dokumentų įforminimo tvarkos ir reikalavimų, būti susipažinusiam su dokumentų atidavimo į į archyvą tvarka;
 • žinoti darbo užmokesčio apskaičiavimo ir dokumentavimo tvarką;
 • užtikrinti, kad darbo užmokesčio apskaitos operacijos būtų tinkamai įforminamos;
 • tiksliai apskaičiuoti su darbuotojui išmokamu darbo užmokesčių susijusius mokėjimus;
 • gavus iš padalinių vadovų darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį bei kitas išmokas, užpildyti atlyginimų žiniaraštį;
 • tvarkyti (pildyti, vesti jų apskaitą) mokyklos darbuotojų asmens sąskaitas, nedarbingumo pažymėjimus;
 • sudaryti darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščių suvestines;
 • užtikrinti informacijos teikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo vadybai.

Reikalavimai kandidatui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą (jei įgyta iki 1995 metų) ir buhalterio, ekonomisto ar pan. kvalifikaciją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo, archyvavimo taisykles;
 • mokėti dirbti Konservatorijoje naudojama buhalterinės apskaitos programa Labbis Bonus ir kitomis reikalingomis programomis (DBSIS, FABIS);
 • mokėti dirbti kompiuteriu raštinės programiniu paketu, taikyti šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas, gebėti dirbti ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis;
 • žinoti darbo užmokesčio skaičiavimo metodiką ir ją reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti rasti ir analizuoti reikalingą informaciją, ją taikyti savo darbe;
 • gebėti spręsti iškilusias problemas darbe, dirbti komandoje, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.