Priėmimas

Priėmimas

Stojantiesiems

Vilniaus konservatorija kviečia mokytis muzikai gabius vaikus: užpildykite prašymą priimti į mokyklą ir laikykite stojamąjį egzaminą pagal pasirinktą specializaciją! Pasirašytą prašymą siųskite adresu rastine@konservatorija.lt 2023 M. STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ DATOS Pagrindinis priėmimas: Birželio 3 d., šeštadienį – stojamasis egzaminas. Birželio 29 d., ketvirtadienį – sutarčių su...

Priėmimo tvarkos aprašas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO http://konservatorija.lt/wp-content/uploads/2017/05/2019priemipavalSMSM02-15.pdf EGZAMINO MOKYTIS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO...