Priėmimas

Priėmimas

Stojantiesiems

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką. Atvirų durų diena: 2022 m. gegužės 21 d. 11:00 Konsultacijos: 2022 m. gegužės...

Priėmimo tvarkos aprašas