Priėmimas

Priėmimas

Stojantiesiems

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką. INFORMACIJA IŠLAIKIUSIEMS STOJAMUOSIUS EGZAMINUS BIRŽELIO 4 D. Stojantieji, kurių abi stojamojo egzamino dalys...

Priėmimo tvarkos aprašas