Priėmimas

Priėmimas

Stojantiesiems

Vilniaus konservatorija kviečia mokytis muzikai gabius vaikus: užpildykite prašymą priimti į mokyklą ir laikykite stojamąjį egzaminą pagal pasirinktą specializaciją! Pasirašytą prašymą siųskite adresu rastine@konservatorija.lt REIKALINGI DOKUMENTAI IR KITOS SĄLYGOS Norintys mokytis Vilniaus konservatorijoje  ir laikyti stojamąjį egzaminą mokytis Vilniaus konservatorijoje prašymą priimti mokytis turi atsiųsti...

Priėmimo tvarkos aprašas

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-552 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINES BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS, KURIŲ SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA YRA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO http://konservatorija.lt/wp-content/uploads/2017/05/2019priemipavalSMSM02-15.pdf EGZAMINO MOKYTIS PAGAL SPECIALIZUOTO UGDYMO...