Priėmimas

Stojantiesiems

Bendrojo ir muzikinio ugdymo dalykai mokomi pagal bendrojo ugdymo dalykų ir specializuoto ugdymo krypties (pagrindinio II dalies ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu) programas. Mokinys gali pasirinkti tik vieną specializacijos dalyką.


INFORMACIJA IŠLAIKIUSIEMS STOJAMUOSIUS EGZAMINUS BIRŽELIO 4 D.

Stojantieji, kurių abi stojamojo egzamino dalys buvo įvertintos teigiamais balais ir yra sėkmingai pabaigę šiuos mokslo metus, birželio 30 d. yra kviečiami atvykti į Vilniaus konservatoriją pasirašyti mokymosi sutarties.

Tiksli informacija apie sutarčių pasirašymą priimtiesiems yra išsiųsta kiekvienam asmeniškai el. pašto adresu, kurį nurodėte paraiškoje. Jei negavote pranešimo arba negalėjote atvykti birželio 30 d. ir apie tai nepranešėte – kreipkitės Jums patogiu būdu:

Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja:
mob. 8 652 13685, el.paštas – violeta.boguceviciene@konservatorija.lt

arba

Konservatorijos raštinė:
(85) 262 97 32, mob. 8 652 13739; el. paštas – rastine@konservatorija.lt

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į VILNIAUS KONSERVATORIJĄ –

RUGPJŪČIO 27 D. 10:00 val.

Tiksli informacija apie sutarčių pasirašymą priimtiesiems bus išsiųsta kiekvienam asmeniškai el. pašto adresu, kurį nurodėte paraiškoje.

Informacija apie likusias laisvas vietas bus paskelbta antroje rugpjūčio mėn. pusėje!

Prašymai dalyvauti stojamuosiuose egzaminuose priimami iki rugpjūčio 26 d. 15 val.
Užpildytą Prašymo forma siųskite elektroniniu paštu (rastine@konservatorija.lt), kitus reikalingus dokumentus pristatykite stojamojo egzamino dieną.STOJAMOJO EGZAMINO STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI:

Stojamąjį egzaminą sudaro 2 dalys:

 • Atlikėjo raiška pagal pasirinktą specializaciją
 • Muzikos teorija ir solfedžio (raštu ir žodžiu)

Į Vilniaus konservatoriją priimami mokiniai teigiamais balais išlaikę stojamuosius egzaminus ir sėkmingai pabaigę mokslo metus.

Stojantieji į egzaminą turi atsinešti:

 • Asmens tapatybės kortelę
 • 2 nuotraukas (3×4 cm)
 • Pažymių išrašą iš dienyno
 • Rašymo priemones (rašiklį, pieštuką ir trintuką)
 • Muzikinio išsilavinimo pažymėjimą (jei mokėsi muzikos)
 • Muzikos instrumentą (išskyrus fortepijoną ir vargonus)
 • Akompanimento natas (jei reikalingas akompanimentas ir atvykstate be koncertmeisterio)

Sėkmingai išlaikę stojamuosius egzaminus, mokiniai mokyklai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • dokumentą apie įgytą bendrąjį išsilavinimą;
 • gyvenantys ne Vilniuje, gyvenamosios vietos deklaraciją;
 • sveikatos pažymą (pateikiama iki rugsėjo 1 d.)

Jei kiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu:

Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja:
mob. 8 652 13685, el.paštas – violeta.boguceviciene@konservatorija.lt

arba

Konservatorijos raštinė:
(85) 262 97 32, mob. 8 652 13739; el. paštas – rastine@konservatorija.lt

Laukiame atvykstant!


Pasirinkite norimą specializaciją:

Fortepijono specializacija turi įvairių privalumų. Pirmiausia tai, kad šiuo instrumentu pavyksta išreikšti daugybę balsų ir spalvų vienu metu, jis gali atstoti orkestrą, ir tai skambinimui suteikia pilnatvę. Kiekvienas moki­nys, atėjęs mokytis groti forte­pijonu, turi galimybę atsiskleisti kaip asmenybė, dalyvauti kon­­kur­­suose, festivaliuose, koncer­tuose. Mokiniai gali rinktis repertuarą pagal savo interesus ir polinkius. Populiarus ansamblinis grojimas, akompanavimas balsui ar instrumentui. Tai mokiniams suteikią galimybę pažinti kitus instrumentus,  patirti grojimo kartu džiaugsmą.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Stambios formos kūrinys (Sonatos I arba II, III dalys, variacijos, rondo);
 • Pjesė arba Etiudas.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. met. Jurgis Aleknavičius (mob. +370 676 106 25)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Stambios formos kūrinys;
 • jesė arba Etiudas.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. eksp.V. Survilaitė (mob. +370 686 960 95)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Styginių instrumentų specializacija. Senųjų meistrų sukurtų styginių instrumentų tikslas buvo  gražiai atkartoti  žmogaus  balsą: smuikas – aukštą balsą, violončelė – žemesnį. Mūsų mokykloje jaunieji stygininkai išmoksta groti gražias melodijas smuiku, altu, violončele, kontrabosu, gitara ir arfa, vysto grojimo techniką, muzikuoja ansambliuose. Absolventai tęsia mokslus LMTA, LEU arba kitų šalių konservatorijose ir aukštosiose mokyklose, tampa solistais, groja kameriniuose ansambliuose  bei styginių orkestruose.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

(Smuikas, altas, violončelė):

 • Stambios formos kūrinys;
 • Pjesė.

(Kontrabosas, gitara, arfa):

 • Etiudas;
 • Pjesė.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

Konservatorijos raštinė (tel.: (85) 262 97 32)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų specializacijos mokiniai mokomi groti pasirinktu instrumentu ir tuo pat metu groja kameriniuose ansambliuose, pučiamųjų instrumentų orkestre, diriguoja, skaito partitūras, instrumentuoja.
Mokiniai gali rinktis fleitą, obojų, klarnetą, fagotą, trimitą, valtorną, tromboną, saksofoną, tūbą. Mūsų pūtikai puikiai atstovauja mokyklai visuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, tampa laureatais ir diplomantais, buvę mokiniai dirba visuose Lietuvos orkestruose. Yra ir mušamųjų instrumentų klasė.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Gama;
 • Pjesė arba stambios formos kūrinys.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. ekspertas Dainius Pocius (mob. +370 615 167 64)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

 Muzika atliekama įvairiais mušamaisiais muzikos instrumentais skamba egzotiškai, viliojančiai… Būgnai pats svarbiausias instrumentas, o būgnininkas visada gerbiamas žmogus!
Jau nuo pirmos pamokos mokiniai  sėda už būgnų komplekto, groja marimba, ksilofonu, įvairiais kitais mušamaisiais – djembe, bongais, gongais, marakasais ir t.t.. Išmoksta rock, pop, punk, metal, jazz, latino, drum&bass ir visų kitų stilių ritmų. Besimokydami savo gebėjimus ir talentą ugdo grodami  ansambliuose, populiariose grupėse, orkestruose, puikiai pasirengia studijoms aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Gama;
 • Pjesė arba stambios formos kūrinys.
 • muzikinės klausos bei ritmo patikrinimas.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. ekspertas Dainius Pocius (mob. +370 615 167 64)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Akordeono specializacijos mokiniai mokosi groti šiuolaikišku akordeonu, kairėje klaviatūroje turinčiu tiek bosų – akordų, tiek chromatinę mygtukų melodinę sistemą bei daugybę registrų. Tokiu instrumentu galima atlikti įvairių epochų, stilių ir charakterių muzikinius kūrinius: nuo ankstyvojo baroko iki modernių kūrinių, nuo lengvos, „nėriniuotos“ miuzetės iki galingo vargoninio repertuaro.

Mokiniai turi puikias galimybes muzikuoti  ansambliuose, koncertuoti, dalyvauti  konkursuose, festivaliuose. Tai leidžia atsiskleisti jų muzikinei individualybei bei siekti profesinių aukštumų.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Stambios formos kūrinys;
 • Pjesė.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. eksp. R. Auksoriūtė (mob. +370 652 137 21)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Liaudies instrumentų specializacija siūlo mokytis groti koncertinėmis kanklėmis, aukštąja chromatine, tenorine birbyne, lamzdeliu. Šie unikalūs  instrumentai savo galimybėmis šiandien  nenusileidžia jokiai prestižinei ir daug ilgesnę raidos istoriją menančiai muzikos specialybei. Mokiniai gali rinktis ne tik lietuvišką, bet ir klasikinį bei šiuolaikinį repertuarą. Jie supažindinami su tradiciniais instrumentais, liaudišku dainavimu, turi galimybę muzikuoti įvairių sudėčių ansambliuose, dalyvauti  projektuose, festivaliuose, konkursuose.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Dvi skirtingo charakterio pjesės;
 • Padainuoti liaudies dainą.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. met. V. Čiūtienė (tel. mob. +370 615 238 61)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Choro dirigavimo specializacija – viena iš plačiausią spektrą turinčių muzikos pažinimo formų. Pirmiausia tai gebėjimas dainuoti chore, ansamblyje ir solo. Reikšti atlikėjo  meną diriguojant chorui, grojant fortepijonu.

Lavinti polifoninę klausą, gilinti muzikos teorijos ir istorijos žinias. Tai specializacija, kur mokoma bendrauti, vadovauti kolektyvams, komunikuoti.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu;
 • Pasirinkto vokalinio kūrinio a capella ar su akompanimentu atlikimas;
 • Mokiniams, kurie mokėsi choro dirigavimo pagrindų – pasirinkto kūrinio dirigavimas.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. eksp. R. Gilienė (mob. +370 687 013 93)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Dainavimo specializacija. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dainavimo metodinės grupės pedagogai kruopščiai puoselėja gilias, praeities dainavimo meistrų sukurtas, vokalines tradicijas. Dainavimo metodinėje grupėje mokiniai mokomi klasikinio dainavimo pagrindų, ansamblinio dainavimo bei sceninio parengimo. Mokydamiesi visų dainavimo technikos subtilybių, mokiniai susipažįsta su plačiu vokalinės muzikos repertuaru, baigę Konservatoriją turi puikias galimybes studijuoti solinio dainavimo specialybę Lietuvos bei užsienio muzikos akademijose bei kitose aukštosiose mokymo įstaigose.  Šiuo metu Dainavimo metodinė grupė pelnytai gali pasidžiaugti gausiu būriu absolventų, besimokančių LMTA , Peterburgo, Varšuvos, Gdansko, Londono muzikos akademijose, ne vienas jų jau yra tapęs profesionaliu operos solistu. Dainavimo metodinėje grupėje dirba visas būrys dainininkų, operos solistų – puikių ir patyrusių pedagogų.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Padainuoti dvi skirtingo charakterio dainas (vieną jų – liaudies dainą);
 • Išraiškingai padeklamuoti eilėraštį (ar jo dalį).

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mok. met. L. Navickas (mob. +370 687 857 95)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Pasirinkęs šią specializaciją, mokinys gebės groti pasirinktu instrumentu (gitara, saksofonu, fortepijonu, bosine gitara, būgnais, trombonu, trimitu, kt.) solo bei ansamblyje įvairių stilių ritminę muziką, bus įgijęs improvizacijos, džiazo harmonijos pagrindus bei sceninės patirties. Abiturientas bus pasiruošęs stojamiesiems egzaminams į populiariosios ar džiazo muzikos studijų programas aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

(Gitara):

 • Du skirtingo charakterio ir skirtingo tempo kūriniai. Galima stilių įvairovė: džiazas, bliuzas, rokas, metalas, fankas. Taip pat kūriniai gali būti atliekami klasikine gitara, galimas specializacijos keitimas – iš klasikinės į elektrinę gitarą.

(Bosinė gitara/kontrabosas):

 • Du skirtingo charakterio ir skirtingo tempo kūriniai. Galima stilių įvairovė: džiazas, bliuzas, rokas, metalas, fankas. Galimos įvairios atlikimo technikos: pirštais, mediatoriumi, slap, tapping.

(Fortepijonas):

 • Dvi skirtingo charakterio, džiazo ir/ar populiariosios muzikos stiliaus pjesės.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mokytoja metodininkė G. Rimšaitė (mob. +370 616 50750)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Populiariosios muzikos vokalo specializacija. Pasirinkęs šią specializaciją, mokinys gebės  dainuoti solo bei ansamblyje įvairių stilių ritminę muziką, bus įgijęs improvizacijos, džiazo harmonijos pagrindus bei sceninės patirties. Abiturientas bus pasiruošęs stojamiesiems egzaminams į populiariosios ar džiazo muzikos studijų programas aukštosiose mokyklose Lietuvoje ir užsienyje. 

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Padainuoti dvi skirtingo charakterio ir skirtingo tempo dainas (galimas gyvas akompanavimas arba fonograma)

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

mokytoja metodininkė G. Rimšaitė (mob. +370 616 50750)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Muzikos teorijos – kompozicijos specializacijos mokiniai ruošiami tolesnėms muzikologijos ir kompozicijos studijoms aukštosiose mokyklose. Jie mokosi kūrybos, gilina muzikos teorijos, solfedžio, harmonijos žinias, plačiai nagrinėja įvairių epochų kompozitorių kūrybą, ją analizuoja.

Šią specializaciją baigė  eilė žymių kompozitorių, muzikologų, pedagogų, kurie šiandien garsina Lietuvą ir dirba įdomų, kūrybingą darbą.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Muzikos teorija ir solfedžio (raštu ir žodžiu);
 • Fortepijonas – laisvai pasirinkto kūrinio skambinimas fortepijonu.

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

vyr. mokytoja Irena Mikaliūkštienė (mob. +370 618 697 27)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.

Stojamojo egzamino reikalavimai:

1. Atlikėjo raiška (specializacija)

 • Muzikos teorija ir solfedžio (raštu ir žodžiu);
 • Pasirinkto kūrinio atlikimas (fortepijonu ar kitu instrumentu)

2. Muzikos teorijos ir solfedžio reikalavimai:

 • dvi ritmavimo užduotys;
 • vienbalsis periodo formos diktantas;

Solfedžiuoti:

 • mažorinės ir minorinės gamos;
 • paprasti intervalai;
 • T, S ir D kvintakordai ir jų apvertimai, dominantseptakordas;
 • vienbalsio muzikinio pavyzdžio solfedžiavimas.

Užduotys gali būti pateikiamos tonacijomis iki 3 prieraktinių ženklų.


Konsultuotis galima ištisus mokslo metus iš anksto susitarus telefonu:

vyr. mokytoja Irena Mikaliūkštienė (mob. +370 618 697 27)


Prašymo forma

Užpildytą prašymą siųsti elektroniniu paštu rastine@konservatorija.lt, o kitus reikalingus dokumentus pristatyti stojamojo egzamino dieną.