Informacija

Informacija

Savivalda

SAVIVALDA Konservatorijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Konservatorijoje vykdomomis švietimo programomis ir bendruomenės tradicijomis. Konservatorijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Konservatorijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Konservatorijos Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Konservatorijos valdymo priežiūrą. Konservatorijos savivaldos institucijas, jų...

Korupcijos prevencija

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą raštinės vedėja Rasa Vaitiekūnienė. Pranešimą, susijusį su korupcija, galite pateikti el. paštu pranesk@konservatorja.lt . Pranešime turi būti nurodyta: asmenys, kurių veiksmai ar neveikimas galimai turi piktnaudžiavimo, susijusių su korupciją, požymių; asmenys, kurie galimai žino apie...

Įsivertinimas

Metodika: Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo isakymas-del-isivert.metod_ Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika metodika Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 1-priedas(rodikliai) Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema...

Viešieji pirkimai

Fonoteka

Fonotekos teikiamos paslaugos Teikiamos su mokymosi bei savišvietos poreikiais susijusios paslaugos  mokiniams ir mokytojams. Išduodami lankytojams reikalingi pagal mokymo programas audio ir video įrašai darbui klasėse ir individualiam darbui tam tikslui įrengtose darbo vietose – prie muzikos grotuvų ir kompiuterių.  Teikiama informacija pagal lankytojų užklausas....

Maitinimas

Mokinių maitinimo organizavimas Informacija ruošiama

Bendrabutis

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniai, gyvenantys didesniu kaip 40 kilometrų atstumu nuo Vilniaus miesto ir neturintys galimybių naudotis visuomeniniu transportu atvykti į mokyklą ir grįžti į namus, mokslo metams apgyvendinami bendrabutyje. Bendrabučio adresas: Gerosios Vilties g. 23, Vilnius (5 aukštas). Bendrabutyje konservatorijos mokiniams gyventi skirta...

Priėmimas į darbą

Norinčius dirbti Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje prašome siųsti dokumentus el. paštu personalas@konservatorija.lt. Apie rezultatus pranešime per 2 darbo dienas po aptarimo. Reikalingi dokumentai: asmens dokumentas, CV, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (jei baigta užsienio aukštoji mokykla, reikalinga ir SKVC pažyma dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo (daugiau...

Biblioteka

Bibliotekoje yra bendrasis ir muzikinis fondas. Mokinių ir pedagogų poreikiams - vadovėliai, natos, informaciniai leidiniai bei leidiniai karjeros planavimo klausimais lietuvių, rusų , anglų kalbomis. Bibliotekos teikiamos paslaugos Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams. Teikiama...

Dokumentai ir formos

Veiklos planai: Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 2022 m. veiklos planas (2022 m. vasario 15 d.) 2022 veiklos planas Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ektremaliųjų sitaucijų valdymo planas (2022 m. kovo 4 d.) Ektremaliųjų sitaucijų valdymo planas 2021-2022 m.m. metodinės tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m metodinės tarybos...

1,2 % parama mokyklai

Gerbiami Vilniaus Konservatorijos rėmėjai,   Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikėte Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai, pervesdami iki 1,2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Kreipiamės vėl į kiekvieną iš Jūsų prašydami pervesti 2% pajamų mokesčio sumos Vilniaus...

Finansinės ataskaitos

Pagalba mokiniui