Informacija

Informacija

Smurto ir priekabiavimo prevencija

Darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs smurto ir (ar) priekabiavimo atvejį, turi teisę apie jį pranešti: elektroniniu paštu inta@konservatorija.lt; Konservatorijos direktoriui; savo tiesioginiam vadovui arba įgaliotam asmeniui. Pranešime, siunčiant adresu inta@konservatorija.lt  rekomenduojama nurodyti: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.); įvykio datą (arba...

Savivalda

SAVIVALDA Konservatorijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Konservatorijoje vykdomomis švietimo programomis ir bendruomenės tradicijomis. Konservatorijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Konservatorijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Konservatorijos Nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Konservatorijos valdymo priežiūrą. Konservatorijos savivaldos institucijas, jų...

Įsivertinimas

Metodika: Įsakymas dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo isakymas-del-isivert.metod_ Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika metodika Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 1-priedas(rodikliai) Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio schema...

Viešieji pirkimai

Fonoteka

Fonotekos teikiamos paslaugos Teikiamos su mokymosi bei savišvietos poreikiais susijusios paslaugos  mokiniams ir mokytojams. Išduodami lankytojams reikalingi pagal mokymo programas audio ir video įrašai darbui klasėse ir individualiam darbui tam tikslui įrengtose darbo vietose – prie muzikos grotuvų ir kompiuterių.  Teikiama informacija pagal lankytojų užklausas....

Maitinimas

Mokinių maitinimo organizavimas Informacija ruošiama

Bendrabutis

Bendrabučio adresas: Gerosios Vilties g. 23, Vilnius (5 aukštas). Bendrabutyje konservatorijos mokiniams gyventi skirta - 46 vietos (dviviečiai kambariai). Priėmimas į bendrabutį: Mokinių priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas Aprašas Prašymas dėl bendrabučio suteikomo Prašymas Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės Taisykles Apgyvendinimo sutartis Sutartis Svečių apgyvendinimo sutartis...

Priėmimas į darbą

Norinčius dirbti Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje prašome siųsti dokumentus el. paštu personalas@konservatorija.lt. Apie rezultatus pranešime per 2 darbo dienas po aptarimo. Reikalingi dokumentai: asmens dokumentas, CV, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantys dokumentai (jei baigta užsienio aukštoji mokykla, reikalinga ir SKVC pažyma dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo (daugiau...

Biblioteka

Bibliotekoje yra bendrasis ir muzikinis fondas. Mokinių ir pedagogų poreikiams - vadovėliai, natos, informaciniai leidiniai bei leidiniai karjeros planavimo klausimais lietuvių, rusų , anglų kalbomis. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos naudojimosi biblioteka taisyklės biblioteka2022 Vilniaus Juozo Tallat- Kelpšos konservatorijos aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis bei jų...

Dokumentai ir formos

1,2 % parama mokyklai

Gerbiami Vilniaus Konservatorijos rėmėjai, Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikėte Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai, pervesdami iki 1,2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą. Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai kaip jau įprasta, šiais metais gali paremti Vilniaus Juozo...

Finansinės ataskaitos

Pagalba mokiniui