Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą raštinės vedėja Rasa Vaitiekūnienė.


LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika Politika
Pareigų, į kurias skiriant teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas Pareigų, į kurias skiriant teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas
Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas Įsakymas dėl privačių interesų deklaravimo

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos korupcijos prevencijos priemonių planas

antikorupcijos-planas