Ugdymas

Ugdymo planas

Ugdymo proceso organizavimas 2023/2024 mokslo metais:

Konservatorija – moderni, atitinkanti šiuolaikiniam ugdymui keliamus reikalavimus, demokratiška organizacija, priimanti gyvenimo iššūkius ir savo veiklą grindžianti humanizmo principais bei bendražmogiškomis vertybėmis. Tai mokykla, ugdanti dorą, išsilavinusį bei išlaikantį tautinę, patriotinę Lietuvos piliečio sąmonę žmogų, gebantį kūrybiškai realizuoti save meno pasaulyje, siekiant užsibrėžtų tikslų.

PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS (2023 m. balandžio 20 d.) PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ APRAŠAS

Ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė
Ugdymo proceso
Pradžia Pabaiga
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis (dienomis)
I 2023-09-01 2024-06-26 37 (185)
II 2023-09-01 2024-06-26 37 (185)
III 2023-09-01 2024-06-18 36 (180)
IV 2023-09-01 2024-06-04 34 (170)

Ugdymo procesas konservatorijoje skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmę nustato konservatorijos direktorius, suderinęs su konservatorijos taryba.

Pusmetis
I, II klasei III klasei IV klasei
1-asis 2023-09-01 – 2024-01-25 2023-09-01 – 2024-01-25 2023-09-01 – 2024-01-25
2-asis 2024-01-26 – 2024-06-26 2024-01-26 – 2024-06-18 2024-01-26 – 2024-06-04

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05*
Vasaros: I, II kl. 2024-06-27 2024-08-31
Vasaros: III kl. 2024-06-19 2024-08-31
Vasaros: IV kl. 2024-08-31**

* – Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.

** – Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.