Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą raštinės vedėja Rasa Vaitiekūnienė. LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS Įstaigoje vadovaujamasi antikorupcinio elgesio normomis ir taisyklėmis, nustatytomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politikos 5 priede...

Pranešėjų apsauga

  Aktuali Pranešėjų apsaugos įstatymo redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af Pranešimą, susijusį su korupcija, galite pateikti el. paštu pranesk@konservatorja.lt . Kompetentingas asmuo, administruojantis gaunamus pranešimus, sekretorė Danguolė Kairienė, tel. 865213739. Konservatorijoje galimybė apie pažeidimą pranešti vidiniu kanalu užtikrinta bet kuriam asmeniui, kurį su Konservatorija sieja ar siejo darbo...