Ugdymas

Ugdymo turinio atnaujinimas


1. Ugdymo turinio atnaujinimas

uta

2. Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

dkm

3. Mokytojams apie kompetencijas 

mak

4. Pamokos planavimas pagal atnaujintas programas

papap

5. Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)

tauta

6. Konservatorijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių planas
(2022-03-31)

kp

6.1 Konservatorijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos veiksmų ir priemonių plano papildymas (2023-03-31)

kpp

7. Veiksmas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

vkssp