Struktūra ir kontaktai

Kontaktai

Informacija atnaujinta: 2024 m. vasario 29 d. 07:55


Gerosios Vilties g. 19, LT-03147, Vilnius
Tel. +370 5 262 9732
El.paštas: rastine(eta)konservatorija.lt
Internetinis puslapis: www.konservatorija.lt
Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Įregistruota Juridinių asmenų registre 2005-01-24
Juridinio asmens kodas 300033284
Veiklos sritis – švietimas
Direktorė
Curriculum vitae (PDF)
Pareigybės aprašymas (PDF)
Vita Sasnauskienė
mokytoja ekspertė
Mob. +370 652 13665 direktorius(eta)konservatorija.lt
Sekretorė
Danguolė Kairienė Tel.: +370 5 262 9732
Mob. +370 652 13739
rastine(eta)konservatorija.lt
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjos
Rita Auksoriūtė Mob. +370 652 13721 rita.auksoriute(eta)konservatorija.lt
Violeta Bogucevičienė Mob. +370 652 13685 violeta.boguceviciene(eta)konservatorija.lt
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui
Mindaugas Česnulaitis Mob. +370 652 13653 mindaugas.cesnulaitis(eta)konservatorija.lt
Projektų vadovė
Gabrielė Kavaliauskienė Mob. +370 652 13734 gabriele.kavaliauskiene(eta)konservatorija.lt
Raštinės vedėja
Rasa Vaitiekūnienė

Mob. +370 601 33034

personalas(eta)konservatorija.lt
rasa.vaitiekuniene(eta)konservatorija.lt
Socialinė pedagogė
Natalija Sabinienė Mob. + 370 652 13697 socpedagogas(eta)konservatorija.lt
Psichologė
Inta Razmaratė Mob. +370 659 49626 inta(eta)konservatorija.lt
Vyr. buhalterė
Otilija Sledžiuvienė Mob. +370 652 13675 otilija.sledziuviene(eta)konservatorija.lt
Buhalterės
Jadvyga Rukšėnienė Tel.: +370 5 262 1037 buhalterija(eta)konservatorija.lt
Sigita Urbonienė Mob. +370 620 94422 sigita.urboniene(eta)konservatorija.lt
Garso operatorius
Algimantas Subačius Mob. +370 652 13676 algimantas.subacius(eta)konservatorija.lt
IT specialistas
Sergej Ankuda Mob. +370 652 13716 sergej.ankuda(eta)konservatorija.lt
Elektrikas
Albertas Svirskas Mob. +370 652 13729
Vairuotojas
Mindaugas Česnulaitis Mob. +370 652 13653 mindaugas.cesnulaitis(eta)konservatorija.lt
Budėtojai
Regina Gorochovienė
Veronika Kaluževičienė
Tel. +370 5 212 2663
Bendrabučio auklėtojos
Gerosios Vilties g. 23, Vilnius (5 aukštas)
Sigita Skripkauskienė
Jolita Giedrytė
Alvirutė Mikučionytė
Mob. +370 652 13664 bendrabutis(eta)konservatorija.lt
Fonoteka
Nijolė Subačienė fonoteka(eta)konservatorija.lt
Biblioteka
Audronė Nenartavičienė Mob. +370 672 15319 biblioteka(eta)konservatorija.lt
Archyvas
 Rita Vinslovaitė Mob.: +370 652 13692 rita.vinslovaite(eta)konservatorija.lt