Kontaktai

Kontaktai

 

Sekretorė
 
Danguolė Kairienė Tel.: (85) 262 97 32
Mob. +370 652 13739
rastine@konservatorija.lt
 
Direktorė
 
Vita Sasnauskienė Mob. +370 652 13665 direktorius@konservatorija.lt
 
Viešųjų ryšių specialistė
 
Roneta Saveiskytė roneta.saveiskyte@konservatorija.lt
 
Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjos
 
Rita Auksoriūtė Mob. +370 652 13721 rita.auksoriute@konservatorija.lt
 
Violeta Bogucevičienė Mob. +370 652 13685 violeta.boguceviciene@konservatorija.lt
 
     
 
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui
 
Mindaugas Česnulaitis Mob. +370 652 13653 mindaugas.cesnulaitis@konservatorija.lt
 
Raštinės vedėja
 
Rasa Vaitiekūnienė

Mob. +370 609 16773

personalas@konservatorija.lt
rasa.vaitiekuniene@konservatorija.lt
 
Socialinė pedagogė
 
Natalija Sabinienė Mob. + 370 652 13697 socpedagogas@konservatorija.lt
 
Psichologė
 
Inta Razmaratė Mob. +370 659 49626 inta@konservatorija.lt
 
Vyr. buhalterė
 
Otilija Sledžiuvienė Mob. +370 652 13675 otilija.sledziuviene@konservatorija.lt
 
Buhalterės
 
Jadvyga Rukšėnienė Tel.: (85) 262 10 37 buhalterija@konservatorija.lt
 
Sigita Urbonienė Mob. +370 620 94422 sigita.urboniene@konservatorija.lt
 
Garso operatorius
 
Algimantas Subačius  Mob. +370 652 13676 algimantas.subacius@konservatorija.lt
 
IT specialistas
 
Sergej Ankuda Mob. +370 652 13716 sergej.ankuda@konservatorija.lt
 
Elektrikas
 
Albertas Svirskas Mob. +370 652 13729  
 
Vairuotojas
 
Danas Radžius Mob. +370 615 93380 danas.radzius@konservatorija.lt
 
Budėtojai
 
Regina Gorochovienė
Veronika Kaluževičienė
Tel. (85) 212 26 63 info@konservatorija.lt
 
Bendrabučio auklėtojos
Gerosios Vilties g. 23, Vilnius (5 aukštas)
Sigita Skripkauskienė
Vida Volungevičienė
Alvirutė Mikučionytė
Mob. +370 652 13664 bendrabutis@konservatorija.lt
 
Fonoteka
 
Nijolė Subačienė   fonoteka@konservatorija.lt
 
Biblioteka
 
Skirmantė  Barasienė Mob. +370 672 15319 biblioteka@konservatorija.lt
 
Archyvas
 
 Rita Vinslovaitė Mob.: +370 652 13692 rita.vinslovaite@konservatorija.lt