Projektai

Projektai

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas”

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projektas „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija yra pakviesta dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“. Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Mokinių atlikėjo raiškos skatinimo tęstinis projektas „Norime būti girdimi“

Muzikinis projektas vykdomas 2020-2021 m.
Projekto tikslas: stiprinti mokinių muzikavimo motyvaciją nuotolinio mokymo sąlygomis, skatinti atlikėjo raišką įtraukiant alternatyvias muzikos atlikimo pristatymo formas, palaikyti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą nuotolinio mokymo metu.

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos modernizavimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. lapkričio 5 d. – 2020 m. rugsėjo 30 d.
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija įgyvendina projektą „Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos modernizavimas“, Nr.09.1.3-CPVA-K-723-02-0007

Tarptautinis projektas „Notes of Europe“

Muzikinis projektas vykdomas 2015-2018 m.
Projekte dalyvauja konservatorijos ir muzikos mokyklos iš 9 šalių – Italijos, Ispanijos, Turkijos, Rumunijos, Vokietijos, Graikijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos.

Tarptautinis projektas „Music to Decrease Inequality at School“

Muzikinis projektas vyko 2015-2017 m.
Projekte dalyvavo mokyklos iš 6 šalių – Italijos, Turkijos, Rumunijos, Graikijos, Portugalijos ir Lietuvos.

Tarptautinis projektas „Curiosity Creativity Competence“

2013-2015 m.m. mūsų mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte "Smalsumas - Kūrybiškumas - Kompetencija" („Curiosity-Creativity-Competence“)
Kartu su konservatorijos moksleiviais projekte dalyvavo Lenkijos, Italijos, Vengrijos, Turkijos, Austrijos, Graikijos, Čekijos ir Suomijos mokyklų mokiniai.