Projektai

Projektas „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija yra pakviesta dalyvauti projekte „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“. Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje.

Vykdydama projekto veiklas mūsų gimnazija sieks tapti Europos Parlamento ambasadore.

Į šį projektą 2017-2018 mokslo metais be mūsų gimnazijos užsiregistravo dalyvauti apie 90 šalies gimnazijų ir profesinio ugdymo įstaigų. Norėdamos atitikti projekto reikalavimus ir tapti „Mokyklomis – Europos Parlamento ambasadorėmis“, dalyvaujančios įstaigos turi įsteigti savo įstaigoje ES informacijos centrą, organizuoti mažiausiai 20 pamokų nurodytomis temomis, pasinaudoti projekto mokomąja medžiaga bei surengti Europos dienos šventę.

Dalyviai taip pat kviečiami organizuoti papildomus renginius su ES teisėkūra ir Europos Parlamento darbu susijusiomis temomis, įtraukti į projekto veiklas kuo didesnę auditoriją ir skleisti žinias apie projektą savo tinklalapyje, socialiniuose tinkluose ir kitais kanalais. Mokytojai, įsitraukę į projekto veiklas, tampa vyresniaisiais ambasadoriais, o gimnazistai – jaunesniaisiais ambasadoriais.

Geriausiai projekto metu pasirodžiusios mokyklos turės galimybę dalyvauti specialiuose MEPA Euroscola renginiuose Strasbūre, mokytojų seminaruose Briuselyje. Projekto rezultatai paaiškės 2021-2022 mokslo metų pabaigoje.

Daugiau apie projektą: http://www.europarl.europa.eu


2023 m. kovo 7 dieną Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje II gimnazijos klasių mokiniams pravesta pamoka "Europos biudžetas". Mokiniai susipažino, kas yra Daugiametis ES biudžetas ir kaip jis formuojamas, sužinojo, kaip yra surenkamas ES biudžetas ir įvardijo didžiausias ES biudžeto investicijų sritis. Buvo išsiaiškinta, kokie yra pagrindiniai ES pajamų šaltiniai, kuo ES biudžetas naudingas valstybėms narėms. Mokiniai suvokė, kad biudžeto formavimas yra demokratiškas - jame dalyvauja visos ES šalys, taip pat išskyrė didžiausias ES kryptis 2021-2027 m. Pamokos pabaigoje mokiniai įtvirtino įgytas žinias viktorinoje apie ES. Jos metu mokiniai gebėjo atsakyti į didžiąją dalį klausimų.


2023 m. balandžio 5 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vyko integruota matematikos-geografijos pamoka „Mes – europiečiai“ I gimnazijos klasei. Pamokos pradžioje skambėjo Europos Sąjungos himnas, kurį kartu atliko ir gimnazistai.  Vėliau mokiniai susiskirstė į keturias komandas. Kiekviena komanda turėjo kapitoną, kuris pristatė atliktas užduotis. Komandos atliko matematikos užduotis, kuriose skaičiavo procentus, prisiminė tikimybes bei statistikos elementus.  Atlikdami geografijos užduotis, gimnazistai žemėlapyje turėjo nustatyti, kurios šalys pretenduoja tapti ES narėmis, trumpai apibūdinti ištrauktas ES valstybes.

Komandos aktyviai dalyvavo, domėjosi Europos Sąjungos duomenimis, atliko kūrybines užduotis. Pamoką pravedė matematikos  vyr. mokytoja Anžela Tamašiūnienė ir geografijos vyr. mokytoja Virginija Mikulėnienė.


2023 m. balandžio 6 d. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje vyko integruota matematikos-geografijos pamoka „Europos Sąjunga ir skaičiai“ I gimnazijos klasei. Mokiniai dirbo porose, pasitardami ir atlikdami kartu užduotis.  Gimnazistai ieškojo įvairių skaičių, apibūdinančių  Europos Sąjungos šalis, lygino šalis tarpusavyje pagal ekonominius, geografinius  rodiklius. Gimnazistai žemėlapyje turėjo sudėlioti Europos Sąjungos šalių dėlionę per nustatytą laiką. Atsakyti į trumpus klausimus apie Europos Sąjungą.  I gimnazijos klasės mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie Europos Sąjungą, pakartojo Europos Sąjungos politinį žemėlapį, įsivertino savo turimas žinias.

Pamoką vedė matematikos  vyr. mokytoja Anžela Tamašiūnienė ir geografijos vyr. mokytoja Virginija Mikulėnienė.

Akimirkos