Informacija

1,2 % parama mokyklai

Gerbiami Vilniaus Konservatorijos rėmėjai,
Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, kurią suteikėte Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai, pervesdami iki 1,2% pajamų mokesčio sumos, galimos skirti paramai pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą.

Primename, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai kaip jau įprasta, šiais metais gali paremti Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, paskirdami jiems dalį pajamų mokesčio, apskaičiuoto nuo savo 2022 m. gautų pajamų.

Kaip paskirti pajamų mokesčio dalį Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijai?

Pajamų mokesčio dalis gali būti paskirta vieninteliu būdu ― elektroniniu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (VMI EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) užpildant ir pateikiant Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512 formos 05 versija).

Prašymas saugiai ir paprastai užpildomas ir pateikiamas pasinaudojus vedliu. Gyventojas, prisijungęs prie EDS, turi pasirinkti (įrašyti) paramos gavėją – (Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, kodas 300033284, skiriamą pajamų mokesčio dalį (procentais), laikotarpį, už kurį ji skiriama, pageidaujant — ir pajamų mokesčio dalies paskirtį.

Paštu atsiųsti ar kitaip pateikti popieriniai Prašymai nenagrinėjami.

Kokią pajamų mokesčio dalį galima paskirti šiemet?

Kaip ir praėjusiais metais, gyventojai gali paskirti pajamų mokesčio sumas, atitinkančias tokias pajamų mokesčio dalis:

iki 1,2 procentų — paramos gavėjo statusą turintiems asmenims: Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams, ir (ar) meno kūrėjams, paramos gavėjais įregistruotiems Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos tvarkomoje Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje;

Iki kada reikia pateikti Prašymą?

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2022 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojas turi pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Svarbu: Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki š. m. gegužės 2 d. turi pateikti ir 2022 m. mokestinio laikotarpio metinę pajamų mokesčio deklaraciją (GPM311 forma). Jos nepateikus arba pateikus pavėluotai, paskirta pajamų mokesčio dalis nepervedama.

Kada paramos gavėjui ir (ar) politinei partijai bus pervestos paskirtos lėšos?

Nuo 2022 m. gyventojų gautų pajamų paskirtos pajamų mokesčio sumos bus pervestos laikotarpiu nuo š. m. liepos 1 d. iki lapkričio 15 dienos.