Informacija

Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas
Vaiko gerovės komisija
Psichologas
Ugdymas karjerai
Sveikatos specialistas

Socialinis pedagogas

Koservatorijoje socialinę pagalbą teikia socialinė pedagogė Natalija Sabinienė.
Tel. nr. +370 652 13697
Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti įgyvendinti Konservatorijos mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Pagrindinės veiklos kryptys:
 • individualus darbas su mokiniais
 • bendravimas su mokinių tėvais (globėjais)
 • bendradarbiavimas su klasės vadovais, atlikėjo raiškos ir kt. dalykų mokytojais
 • bendradarbiavimas su bendrabučio auklėtoju, kt. konservatorijos darbuotojais
 • bendradarbiavimas su konservatorijos psichologu, administracija
 • prevencinių užsiėmimų, renginių, akcijų inicijavimas
 • mokinių nemokamo maitinimo kuravimas
 • darbas Vaiko gerovės komisijoje
 • ugdymo karjerai darbo grupės veiklos koordinavimas
 • bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams
 • savišvieta, kvalifikacijos kėlimas

Socialinio pedagogo darbo valandos

Socialinio pedagogo kabinetas 205

Savaitės diena Darbo valandos
Pirmadienis 08:00-16:00
Antradienis 08:00-16:00
Trečiadienis 08:00-16:00
Ketvirtadienis 08:00-16:00
Penktadienis 08:00-14:30
Pietų pertrauka 12:00-12:30

Informacija

Socialinė parama mokiniams:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Svarbi Informacija vilniečiams dėl socialinės paramos mokiniams  skyrimo:

https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas

Kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste:

http://kpsvilnius.lt/apie-projekta/

Pagalba priklausomybes turintiems paaugliams ir jų artimiesiems:

VšĮ SOTAS Nemokama pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimų nariams: https://www.sotas.org/2021/04/14/nemokama-pagalba-rizikingai-ir-zalingai-alkoholi-vartojantiems-asmenims-bei-ju-seimu-nariams/

Respublikinis priklausomybės ligų centro Kauno filialas:

https://www.rplc.lt/filialai/kauno-filialas/

Bendruomenė „Aš esu“   http://www.asesubendruomene.lt/

Pagalba paaugliams, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį, psichoaktyviąsias medžiagas:

Ankstyvosios intervencijos programa - https://www.vilniussveikiau.lt/ankstyvosios-intervencijos-programa-2/

Smurto artimoje aplinkoje prevencija:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/seimos-politika/smurto-artimoje-aplinkoje-prevencija

Vaiko gerovės komisija

Komisija patvirtinta: įsakymas V-211, 2023 m. rugsėjo 25 d.


Komisijos pirmininkė - Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.
Sekretorė - Violeta Čiūtienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:

Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Anžela Tamašiūnienė, vyresnioji mokytoja;
Irena Mikaliūkštienė, vyresnioji mokytoja;
Inta Razmaratė, psichologo asistentė

Vaiko gerovės komisijos (VGK) lankstinukas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Psichologas

Koservatorijoje psichologinę pagalbą teikia psichologė Inta Razmaratė.
Psichologinė pagalba teikiama:
Pirmadieniais: 09:00 - 15:00
Antradieniais: 09:00 - 15:00
Trečiadieniais: 09:00 - 15:00
Ketvirtadieniais: 09:00 - 15:00
Tel. nr. +370 65949626
El. p. inta@konservatorija.lt
Psichologo veiklos tikslas – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichologinę savijautą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Informaciją apie emocinę sveikatą bei prieinamą psichologinę pagalbą:

https://pagalbasau.lt/

Kur kreiptis emocinės (psichologinės) pagalbos?

Kur kreiptis emocinės (psichologinės) pagalbos? | VLK (lrv.lt)

Pagalba telefonu ir internetu:

 • „Jaunimo linija“ Tel. 880028888 (visą parą);  https://jaunimolinija.lt/
 • „Linija Doverija“ paaugliams ir jaunimui (parama teikiama rusų kalba). Tel. 8 800 77277 Darbo laikas: antradieniais – šeštadieniais 16:00–20:00 val. (išskyrus valstybės švenčių dienas)
 • Programėlė „Pagalba Sau“ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos.  https://goo.gl/LqNKhV

Ugdymas karjerai

Darbo grupė

Koordinatoriai:
 • Nomeda Sindaravičienė - vokiečių kalbos mokytoja
Nariai:
 • Solgita Vaitiekūnienė - lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
 • Inta Razmaratė – psichologė

Karjeros paslaugų tikslas:

 • teikti Konservatorijos mokiniams karjeros paslaugas (karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijas (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti);
 • įgyvendinti Ugdymo karjerai programą Konservatorijoje;
 • organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą Konservatorijoje.

Profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai paslaugų mokiniams planas:


Trokšti sėkmingos karjeros? Nori pasirinkti sau tinkamą profesiją? Svajoji rasti darbą, kuris būtų prasmingas bei  mėgstamas? Gauk naudingų patarimų, kaip sėkmingai plėtoti savo karjerą. Kreipkis į karjeros specialistą, kuris padės pažinti save, tirti galimybes, palnuoti karjerą, supalnuoti darbo paieškos galimybes, suteiks naudingos informacijos.

Pažink save

Sužinok daugiau, kodėl savęs pažinimas svarbus sėkmingai karjerai ir kaip geriau pažinti save. Pažink savo gabumus, tyrinėk savo intekektą.  Tik pažindamas save galėsi susikurti Tavo asmenybę atitinkančią karjeros viziją ir atkakliai jos siekti!

Tirk galimybes

Gauk naudingų patarimų, kaip veiksmingai tyrinėti karjeros galimybes! Sužinok daugiau apie tai, kaip orientuotis karjeros informacijos sraute, kaip sistemingai rinkti ir analizuoti karjeros informaciją.

Planuok karjerą

Išsiaiškink, kodėl naudinga planuoti savo karjerą ir, kaip tai daryti efektyviai!  Sukurk trokštamos karjeros viziją, išsikelk motyvuojančius tikslus ir pasiruošk gerą planą savo karjerai.

Priimk tinkamus sprendimusus

Gauk naudingų patarimų, kaip sėkmingai priimti karjeros srendimus ir koks tavo sprendimų priėmimo stilius! Sužinok daugiau apie  CV ir motyvacinių laiškų ruošimą, darbo pokalbius.

Jei rūpi nors vienas iš šių klausimų, kreipkis n.sindaraviciene@v.konservatorija.lt  arba rašyk į Tamo dienyną mokytojai Nomedai Sindaravičienei. Mes galime susitikti gyvai arba online.

Naudingos nuorodos

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ www.mukis.lt
INFORMACIJA APIE STUDIJAS http://www.aikos.smm.lt http://www.lamabpo.lt/ studiju-programos/
KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMAS http://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciavimas/
BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE www.lamabpo.lt
STUDIJOS UŽSIENYJE http://ec.europa.eu/ploteus/lt/home/ http://www.kalba.lt http://www.kastu.lt
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/
DARBO IEŠKA https://www.ldb.lt http://www.cv.lt http://www.cvonline.lt http://www.cvmarket.lt http://www.cvbankas.lt
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE http://www.buk-savanoriu.lt/ http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/ http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

Sveikatos specialistas

Konservatorijos bendruomenę dėl informacijos sveikatos klausimais konsultuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mobiliosios komandos koordinatorė Agnė Daugėlaitė. El.p. agne.daugelaite@vvsb.lt Tel.nr. 869016338 Daugiau informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą rasite puslapyje www.vilniussveikiau.lt