Informacija

Pagalba mokiniui

Socialinis pedagogas
Vaiko geroves komisija
Psichologas
Ugdymas karjerai
Sveikatos specialistas

Socialinis pedagogas

Koservatorijoje socialinę pagalbą teikia vyresnioji socialinė pedagogė Gražina Vedrickienė.

Tel. nr. +370 652 13697
El. p. grazina.vedrickiene@konservatorija.lt

Socialinio pedagogo veiklos tikslas - padėti įgyvendinti Konservatorijos mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai.

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • individualus darbas su mokiniais
 • bendravimas su mokinių tėvais (globėjais)
 • bendradarbiavimas su klasės vadovais, atlikėjo raiškos ir kt. dalykų mokytojais
 • bendradarbiavimas su bendrabučio auklėtoju, kt. konservatorijos darbuotojais
 • bendradarbiavimas su konservatorijos psichologu, administracija
 • prevencinių užsiėmimų, renginių, akcijų inicijavimas
 • mokinių nemokamo maitinimo kuravimas
 • darbas Vaiko gerovės komisijoje
 • ugdymo karjerai darbo grupės veiklos koordinavimas
 • bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą paaugliams ir jaunuoliams
 • savišvieta, kvalifikacijos kėlimas

Socialinio pedagogo darbo valandos

Socialinio pedagogo kabinetas 205

Savaitės diena Darbo valandos
Pirmadienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Antradienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Trečiadienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Ketvirtadienis 08:30-12:30 / 13:00-16:30
Penktadienis 08:30-12:30 / 13:00-15:00
Pietų pertrauka 12:30-13:00

Informacija

Socialinė parama mokiniams   https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/socialine-parama-mokiniams

Svarbi Informacija vilniečiams dėl socialinės paramos mokiniams  skyrimo  https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas

 

Kompleksinės paslaugos šeimai Vilniaus mieste

http://kpsvilnius.lt/apie-projekta/

 

Pagalba priklausomybes turintiems paaugliams ir jų artimiesiems

VšĮ SOTAS Nemokama pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimų nariams https://www.sotas.org/2021/04/14/nemokama-pagalba-rizikingai-ir-zalingai-alkoholi-vartojantiems-asmenims-bei-ju-seimu-nariams/

Respublikinis priklausomybės ligų centro Kauno filialas  https://www.rplc.lt/filialai/kauno-filialas/ 

Bendruomenė „Aš esu“   http://www.asesubendruomene.lt/

 

Pagalba paaugliams, eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį, psichoaktyviąsias medžiagas

Ankstyvosios intervencijos programa https://www.vvsb.lt/ankstyvosios-intervencijos-programa/

Vaiko geroves komisija

Komisijos pirmininkė –Violeta Čiūtienė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Rita Auksoriūtė, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.
Sekretorė – Gražina Valančienė, biologijos vyresnioji mokytoja.

Nariai: Inta Razmaratė, psichologė;
Gražina Vedrickienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
Liudmila Danilova, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
Galina Klimienė, fortepijono mokytoja metodininkė;
Danutė Skramtai, bendrabučio auklėtoja.

Vaiko gerovės komisijos (VGK) lankstinukas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Psichologas

Psichologinė pagalba teikiama
Pirmadieniais: 09:00 - 15:00
Trečiadieniais: 09:00 - 17:00
Penktadieniais: 09:00 - 12:30
Tel. +370 659 49626;
el. paštu: inta@konservatorija

Ugdymas karjerai

Darbo grupė

Koordinatoriai:
 • Gražina Vedrickienė - vyr. socialinė pedagogė
Nariai:
 • Solgita Vaitiekūnienė - lietuvių klb. ir literatūros vyr. mokytoja
 • Skirmantė Barasienė - bibliotekos vedėja
 • Inta Razmaratė – psichologė

Karjeros paslaugų tikslas:

 • teikti Konservatorijos mokiniams karjeros paslaugas (karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijas (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti);
 • įgyvendinti Ugdymo karjerai programą Konservatorijoje;
 • organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą Konservatorijoje.

Naudingos nuorodos

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ www.mukis.lt
INFORMACIJA APIE STUDIJAS http://www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt/ studiju-programos/
KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMAS http://bakalauras.lamabpo.lt/bakalauro-ir-vientisosios-studijos/konkursinio-balo-skaiciavimas/
BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE www.lamabpo.lt
STUDIJOS UŽSIENYJE http://ec.europa.eu/ploteus/lt/home/
http://www.kalba.lt
http://www.kastu.lt
GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/
DARBO IEŠKA http://ldb.lt
http://www.cv.lt
http://www.cvonline.lt
http://www.cvmarket.lt
http://www.cvbankas.lt
SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

Sveikatos specialistas

Konservatorijos bendruomenę dėl informacijos sveikatos klausimais konsultuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mobiliosios komandos koordinatorė Agnė Daugėlaitė.

El.p. agne.daugelaite@vvsb.lt

Tel.nr. 869016338

Daugiau informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą rasite puslapyje www.vilniussveikiau.lt