Struktūra ir kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Komisija patvirtinta: įsakymas V-126, 2024 m. gegužės 8 d.


Komisijos pirmininkė – Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Nerijus Martinaitis, laikinai einantis muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas .
Sekretorė – Violeta Čiūtienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:

Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Anžela Tamašiūnienė, mokytoja metodininkė;
Irena Mikaliūkštienė, vyresnioji mokytoja;
Barbora Bizevičiūtė, psichologo asistentė

Komisija patvirtinta: įsakymas GD-152, 2024 m. gegužės 10 d.


Komisijos pirmininkė – Vita Sasnauskienė, direktorė.
Sekretorė – Kristina Tuinylienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:
Asta Turskienė, LR ŠMSM Įstaigų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;
Renata Gilienė, mokytoja ekspertė;
Mindaugas Tamošaitis, mokytojas ekspertas;
Kristina Tuinylienė, mokytoja metodininkė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-127, 2024 m. gegužės 08 d.


Komisijos pirmininkė – Barbora Bizevičiūtė, psichologė.

Nariai:
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė;
Nerijus Martinaitis, laikinai einantis muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas;
Nomeda Sindaravičienė, mokytoja;
Giedrė Kilčiauskienė, mokytoja.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-235, 2023 m. spalio 24 d.


Komisijos pirmininkas – Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.

Nariai:
Algimantas Subačius, garso operatorius;
Sigita Urbonienė, buhalterė-kasininkė;
Rasa Vaitiekūnienė, raštinės vedėja;
Danguolė Kairienė, sekretorė;
Julius Butavičius, pastatų priežiūros darbininkas.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-138, 2024 m. gegužės 15 d.


Komisijos pirmininkė – Vita Sasnauskienė, direktorė;
Sekretorius – Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.

Nariai:
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Nerijus Martinaitis, laikinai einantis muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas;
Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-128, 2024 m. gegužės 10 d.


Grupės vadovė – Vita Sasnauskienė, direktorė;

Nariai:
Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;
Nerijus Martinaitis, laikinai einantis muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas;
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Otilija Sledžiuvienė, vyr. finansininkė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-242, 2023 m. lapkričio 13 d.


Grupės vadovė – Nomeda Sindaravičienė, mokytoja;

Nariai:
Laurynas Alinauskas, mokytojas;
Giedrė Rimšaitė, mokytoja metodininkė;
Violeta Čiūtienė, mokytoja metodininkė;
Lina Šiškauskienė, mokytoja metodininkė;
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė;
Sergej Ankuda, IT specialistas;
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-104, 2012 m. lapkričio 6 d.


Komisijos pirmininkas – Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;

Nariai:
Algimantas Subačius, garso operatorius;
Sergej Ankuda, IT specialistas;
Danguolė Kairienė, sekretorė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-6, 2023 m. sausio 10 d.


Komisijos pirmininkas – Julius Butavičius, pastatų priežiūros darbininkas;

Nariai:
Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;
Vladislav Zabelski, pastatų priežiūros darbininkas;