Struktūra ir kontaktai

Komisijos ir darbo grupės

Komisija patvirtinta: įsakymas V-211, 2023 m. rugsėjo 25 d.


Komisijos pirmininkė – Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.
Sekretorė – Violeta Čiūtienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Anžela Tamašiūnienė, vyresnioji mokytoja;
Irena Mikaliūkštienė, vyresnioji mokytoja;
Inta Razmaratė, psichologė.

Komisija patvirtinta: įsakymas P-146, 2022 m. gruodžio 22 d.


Komisijos pirmininkė – Vita Sasnauskienė, direktorė.
Sekretorė – Kristina Tuinylienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:
Egidijus Šteimantas, LR ŠMSM vyriausiasis specialistas;
Renata Gilienė, mokytoja ekspertė;
Mindaugas Tamošaitis, mokytojas ekspertas;
Kristina Tuinylienė, mokytoja metodininkė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-258, 2022 m. spalio 31 d.


Komisijos pirmininkė – Inta Razmaratė, psichologė.

Nariai:
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė;
Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Nomeda Sindaravičienė, mokytoja;
Giedrė Kilčiauskienė, mokytoja.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-235, 2023 m. spalio 24 d.


Komisijos pirmininkas – Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.

Nariai:
Algimantas Subačius, garso operatorius;
Sigita Urbonienė, buhalterė-kasininkė;
Rasa Vaitiekūnienė, raštinės vedėja;
Danguolė Kairienė, sekretorė;
Julius Butavičius, pastatų priežiūros darbininkas.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-127, 2023 m. balandžio 26 d.


Komisijos pirmininkė – Vita Sasnauskienė, direktorė;
Sekretorius – Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui.

Nariai:
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-266, 2023 m. gruodžio 8 d.


Grupės vadovė – Vita Sasnauskienė, direktorė;

Nariai:
Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;
Violeta Bogucevičienė, muzikinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja;
Otilija Sledžiuvienė, vyr. finansininkė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-242, 2023 m. lapkričio 13 d.


Grupės vadovė – Nomeda Sindaravičienė, mokytoja;

Nariai:
Laurynas Alinauskas, mokytojas;
Giedrė Rimšaitė, mokytoja metodininkė;
Violeta Čiūtienė, mokytoja metodininkė;
Lina Šiškauskienė, mokytoja metodininkė;
Natalija Sabinienė, socialinė pedagogė;
Sergej Ankuda, IT specialistas;
Rita Auksoriūtė, bendrąjį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-104, 2012 m. lapkričio 6 d.


Komisijos pirmininkas – Mindaugas Česnulaitis, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;

Nariai:
Algimantas Subačius, garso operatorius;
Sergej Ankuda, IT specialistas;
Danguolė Kairienė, sekretorė.

Komisija patvirtinta: įsakymas V-6, 2023 m. sausio 10 d.

<hr />

Komisijos pirmininkas – <strong>Julius Butavičius</strong>, pastatų priežiūros darbininkas;

Nariai:
<strong>Mindaugas Česnulaitis</strong>, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui;
<strong>Vladislav Zabelski</strong>, pastatų priežiūros darbininkas;