Ugdymas

Brandos egzaminai ir PUPP

Brandos egzaminai

2022–2023 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE
2022-2023 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-BE-APRASAS

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų priedai

 kvn

 

PUPP

2022-2023 mokslo metų pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai Tvarkarastis PUPP
2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2023-PUPP-APRASAS