Ugdymas

Brandos egzaminai ir PUPP

Brandos egzaminai

2021–2022 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE
2021-2022 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas BE Aprasas_2020-09-15

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų priedai

 kvn

 

Brandos darbo programa BRANDOS DARBO PROGRAMA
2021-2022 m.m. brandos darbo vykdymo instrukcija BRANDOS DARBO VYKDYMO INSTRUKCIJA

PUPP

2021-2022 mokslo metų pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai (projektas) Tvarkarastis PUPP
2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas PUPP-aprasas