Ugdymas

Brandos egzaminai ir PUPP

Brandos egzaminai

2022–2023 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE
2022-2023 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas dar nėra

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų priedai

 kvn

 

Brandos darbo programa BRANDOS DARBO PROGRAMA
2022-2023 m.m. brandos darbo vykdymo instrukcija dar nėra

PUPP

2022-2023 mokslo metų pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai Tvarkarastis PUPP
2022-2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas dar nėra