Ugdymas

Brandos egzaminai ir PUPP

Brandos egzaminai

2023–2024 m.m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai Tvarkarastis BE
2023-2025 m.m. valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2025-BE-APRASAS
2023-2024 m.m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (galioja iki 2024-08-31) 2024-BE-APRASAS

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatai

Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatų priedai

 kvn

 

PUPP

2023-2024 mokslo metų pasiekimų patikrinimų tvarkaraščiai ir vykdymo būdai Tvarkarastis PUPP
2023-2024 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2024-PUPP-APRASAS