Informacija

Smurto ir priekabiavimo prevencija

Darbuotojas, galimai patyręs ar pastebėjęs smurto ir (ar) priekabiavimo atvejį, turi teisę apie jį pranešti:

  • elektroniniu paštu inta@konservatorija.lt;
  • Konservatorijos direktoriui;
  • savo tiesioginiam vadovui arba įgaliotam asmeniui.

Pranešime, siunčiant adresu inta(eta)konservatorija.lt  rekomenduojama nurodyti:

  • asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.);
  • įvykio datą (arba periodą nuo – iki);
  • galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus;
  • pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą;
  • siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų);
  • kitą turimą informaciją (vaizdo ir (ar) garso įrašus, nuotraukas, susirašinėjimą elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis ir pan.).
Vilniaus Juozo Talllat-Kelpšos konservatorijos darbuotojų smurto ir priekabiavimo
prevencijos politika:
sppp