Naujienos

Arfos muzikos koncertas

2018 11 16 / 14:01

2018 m. lapkričio 7 dieną J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje skambėjo arfos garsai.

Pilnoje klausytojų naujojoje salėje solo koncertą surengė 3 kurso LMTA studentė arfininkė Miglė Kristina Sakavičiūtė. Ji grojo įvairių epochų ir stilių kūrinius, sukurtus arba pritaikytus atlikti arfai. Vakaras prasidėjo J. S. Bacho siuita liutnei, vėliau skambėjo nuostabus romantiškas prancūzų kompozitoriaus Jacques de la Presle kūrinys ,,Rasotas sodas“, konstruktyvi - atonali trijų kontrastingų dalių XX amžiaus vidurio amerikiečių kompozitoriaus Ernst Krenek sonata, vokiečių kompozitoriaus Louis Spohr variacijos – dainingos ir virtuoziškos, Claude Debussy – žymiojo prancūzų impresionisto Arabeska...

Sprendžiant iš šiltų publikos plojimų kūriniai ir jų atlikimas klausytojams labai patiko, o arfininkė po koncerto džiaugėsi jai labai padėjusia puikia naujos salės akustika.