Naujienos

Edukacinis koncertas „Mano instrumentas“

2022 03 04 / 13:28

Vasario 23 dieną konservatorijos mokiniai ir mokytojai surengė edukacinį koncertą „Mano instrumentas“ Visagino kūrybos ir menų akademijoje. Koncerte skambėjo pučiamieji instrumentai, smuikas, birbynė, fortepijonas ir akordeonas. Koncertą, pristatydamas instrumentus ir linksmai įtraukdamas publiką, pravedė mokytojas Dainius Pocius. Salėje susirinkę mokytojai, mokiniai ir jų tėvai šiltai priėmė jaunuosius atlikėjus, negailėjo plojimų, o po koncerto kalbino, klausinėjo, dalino komplimentus ir nenorėjo atsisveikinti. Konservatorijos mokiniai išsivežė iš Visagino šiltus įspūdžius ir gerą nuotaiką.

Norisi padėkoti Visagino kūrybos ir menų akademijos direktoriaus pavaduotojai Vilijai Ginaitienei už koncerto organizavimą ir šiltą priėmimą, konservatorijos mokytojams A. Stasiuliui, D. Šešelgienei, A. Valatkevičiui, D. Pociui, L. Daunorienei, N. Martinaičiui, paruošusiems mokinius koncertui, koncertmeisterėms S. Lapėnaitei, Dangai Kraujalienei, negailėjusioms savo laiko ir vykusioms kartu.