Foto galerija

Akordeono muzikos koncertas

Birželio 5 d. vyko akordeono muzikos koncertas, simboliniu pavadinimu „Į platųjį kelią“. Jo pagrindinis dalyvis buvo absolventas Edgaras Dičpinigaitis, vienas talentingiausių konservatorijos akordeonistų, kurį į tą platųjį kelią ir išleidžiame. Jis puikiai atliko solo programą, grojo kvintete ir orkestre bei dirigavo vieną iš akordeono orkestro kūrinių. Koncerte girdėjome ir daugiau mokytojos Liudmilos Daunorienės mokinių, kurie taip pat stebino savo meistriškumu bei muzikalumu. Akordeonų kvintetas, atlikęs A. Piazzolla „Angelą“, V. Zeleneckij „Rudens horą“, buvo palydėtas didžiulėmis ovacijomis, o koncertą užbaigė mokytojos Ritos Auksoriūtės vadovaujamas akordeonų orkestras, puikiai suderėjęs ir užpildęs salę K.  Vlak „Niujorko uvertiūros“ garsais.