Naujienos

"Rudens melodijos" Širvintų meno mokykloje

2023 11 10 / 08:57

Atidėtas dėl nenumatytų aplinkybių, ilgai lauktas koncertas-edukacija, įvyko! Džiaugiamės galėdami supažindinti Širvintų meno mokyklos mokytojus, moksleivius bei jų tėvelius ir senelius su mūsų konservatorijos ugdymo pobūdžiu, moksleivių pasiekimais. Salė buvo pilnutėlė susirinkusių klausytojų, kurie labai buvo dėmesingi ir žingeidūs.
Renginys buvo labai jaukus ir nuoširdus. Širvintų meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Vasiliauskienė pristatė klausytojams atlikėjus. Ji taip pat yra baigusi šią ugdymo įstaigą (Juozo Tallat - Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyklą) chorinio dirigavimo specialybę, dėl to jaučia didelę meilę konservatorijai. Mokytoja metodininkė Irena Brazauskienė supažindino klausytojus su mūsų konservatorija, jos ugdymo specifika, specializacijomis, kurių mokoma konservatorijoje.
Koncerte puikiai pasirodė:
III kl. mok. MONIKA PAUGAITĖ (kanklės), mokyt. Violeta Čiūtienė;
II kl. mok. AMELIJA BRAZIULĖ (klasikinis dainavimas), mokyt. Irena Brazauskienė;
II kl. mok. ROKAS SKARULSKIS (violančelė); mokyt. Roma Jaraminaitė;
II kl. mok. KRISTUPAS PETRAITIS (klarnetas), mokyt. Dainius Pocius;
III kl. mok. SKAISTĖ MAKSELYTĖ (fortepijonas), mokyt. Elle Raaliste;
II kl. mok. NOJUS ANDRIUŠKEVIČIUS (trimitas), mokyt. Tomas Vaičiulis;
II kl. mok. OLIVER JACUNSKIS (akordeonas), mokyt. Alma Petrauskaitė.
Esame labai dėkingi mūsų jautriems koncertmeisteriams -Sergejui Liachnovič ir Elinai Maslakovai.
Po koncerto visi buvome apdovanoti gausiais aplodismentais ir dovanėlėmis. Buvo pravesta trumpa ekskursija po Širvintų meno mokyklą. Mus itin sužavėjo meno mokyklos moksleivių dailės darbai.

Mokyt. metodininkė Irena Brazauskienė