Naujienos

Valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

2020 03 10 / 17:47

Kovo 10 d. minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ąją sukaktį.

Istorijos mokytojas Mindaugas Tamošaitis trumpoje įžangoje išdėstė 1990 m. kovo 11 d.Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pasirašyto Nepriklausomybės atstatymo akto aplinkybes. Pučiamųjų orkestras "Ritmas", vadovaujamas Albino Kučinsko, atliko puikią šventinę programą, sukėlusią daug gerų emocijų ir plojimų audrą.